Pomocnik Historyczny

U kresowych stanic

Staropolska sztuka wojenna

Chorąży nadworny koronny Sebastian Sobieski w służbie króla Zygmunta III Wazy, gwasz z tzw. rolki sztokholmskiej (Rulon Polski) z ok. 1605 r. Chorąży nadworny koronny Sebastian Sobieski w służbie króla Zygmunta III Wazy, gwasz z tzw. rolki sztokholmskiej (Rulon Polski) z ok. 1605 r. EAST NEWS
Na bezkresach Rusi i Podola wykształciła się sztuka wojenna I Rzeczpospolitej, znacząco odmienna od zachodnioeuropejskiej.
Pistolet skałkowy i garłaczAN Pistolet skałkowy i garłacz

Żale Wołodyjowskiego. „Siła książek w cudzoziemskim wojsku człek musi zjeść, siła rzymskich autorów przewertować, nim oficerem znaczniejszym zostanie, u nas zaś nic to. Po staremu jazda w dym kupą chodzi i szablami goli, a jak zrazu nie wygoli, to ją wygolą...”.

Tymi słowami, wypowiedzianymi w „Potopie” przez Michała Wołodyjowskiego, Henryk Sienkiewicz skwitował XIX-wieczny pogląd na polską sztukę wojenną. Opinia ta, choć powszechna i często powtarzana za zagranicznymi historykami, jest nie tylko niesprawiedliwa, ale również całkowicie błędna, gdyż polska sztuka wojenna ukształtowała się w warunkach diametralnie innych niż jej zachodnioeuropejska odpowiedniczka i inne stawiała sobie cele.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Ziemie wschodnie Rzeczpospolitej; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "U kresowych stanic"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?