Pomocnik Historyczny

Autorzy

AN

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, bada m.in. dawną komunikację polityczną, autorka książki „Cherlacy z sercem oziębłym. O języku pism i mów Józefa Piłsudskiego”.

Andrzej Garlicki
zmarły w 2013 r. historyk, specjalizujący się w dziejach Drugiej Rzeczpospolitej, prof. UW, wieloletni członek redakcji POLITYKI.

Jerzy Kochanowski
prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego UW, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy.

Adam Kożuchowski
dr, pracuje w Instytucie Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.

Andrzej Krajewski
dr, historyk, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

Joanna Kuciel-Frydryszak
dziennikarka, prowadzi zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autorka biografii Antoniego Słonimskiego „Słonimski. Heretyk na ambonie”. Pracuje nad biografią Kazimiery Iłłakowiczówny.

Wojciech Lada
dziennikarz i historyk. Autor książki „Polscy terroryści”, Znak, 2014.

Dorota Leśniak-Rychlak
historyczka sztuki i architektka, współkuratorka wystawy „Figury niemożliwe” prezentującej interpretację baldachimu nagrobnego Piłsudskiego na 14 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2014 r.

Jan F. Lewandowski
dr, historyk, filmoznawca, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” w Katowicach.

Tomasz Nałęcz
dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw historii i dziedzictwa narodowego.

Iwona Sobierajska
starszy kustosz Działu Zbiorów Głównych Muzeum Wojska Polskiego.

Rafał Stobiecki
prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii.

Pomocnik Historyczny „Józef Piłsudski” (100093) z dnia 13.04.2015; Wstęp; s. 7
Reklama