Pomocnik Historyczny

Autorzy

Autorzy

AN

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, bada m.in. dawną komunikację polityczną, autorka książki „Cherlacy z sercem oziębłym. O języku pism i mów Józefa Piłsudskiego”.

Andrzej Garlicki
zmarły w 2013 r. historyk, specjalizujący się w dziejach Drugiej Rzeczpospolitej, prof. UW, wieloletni członek redakcji POLITYKI.

Jerzy Kochanowski
prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego UW, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy.