Pomocnik Historyczny

„Dość znaczne zmiany w nastroju ogólnym” cz. I

Epoka wielkiej zmiany cz. I

Spalinowy trójkołowiec Carla Friedricha Benza, konstruktor po prawej, 1887 r. Spalinowy trójkołowiec Carla Friedricha Benza, konstruktor po prawej, 1887 r. Ullstein Bild / BEW
Czasy, które ukształtowały Piłsudskiego.
Polska wieś. Reprodukcja karty pocztowej z lat 1914–18.Forum Polska wieś. Reprodukcja karty pocztowej z lat 1914–18.

Z historycznej perspektywy wydaje się, że w czasach młodości Piłsudskiego świat zmieniał się w zawrotnym tempie. A jednak epokę przed Wielką Wojną wspominano przede wszystkim jako czasy przewidywalne i stabilne.

Szybciej, więcej, dalej

Szacuje się, że w stuleciu poprzedzającym I wojnę światową wartość obrotów handlowych w Europie wzrosła 25 razy. W 1867 r., kiedy Piłsudski przyszedł na świat, Werner von Siemens skonstruował pierwszy elektromagnetyczny generator prądu, a Thomasa Edisona wyrzucono z pracy w Western Union w Kentucky – za to, że w czasie eksperymentów podczas nocnej zmiany rozlał kwas siarkowy, który przepalił podłogę i wyciekł na biurko szefa piętro niżej; od tej pory Edison skupił się na pracy wynalazcy na własną rękę.