Pomocnik Historyczny

„Wybawił kontynent manewrem napoleońskim”

Zwycięzca znad Wisły

5 Pułk Piechoty Legionów Polskich - odpoczynek nad Stochodem. 5 Pułk Piechoty Legionów Polskich - odpoczynek nad Stochodem. Centralne Archiwum Wojskowe
Na polu wojskowym Piłsudski – jako żołnierz, dowódca, strateg – także był samoukiem, również utalentowanym.
Polityka

Był buntownikiem, który świadomie odrzucił myśl o karierze wojskowej w armii zaborczej, na którą w II poł. XIX w. zdecydowało się wielu Polaków. (Pamiętajmy, był synem powstańca styczniowego – komisarza Rządu Narodowego, który po upadku irrendenty, prześladowany przez rosyjskiego zaborcę, został zmuszony do opuszczenia Żmudzi). Efekt tego był taki, że Piłsudski – mający już doświadczenie konspiratora i bojowca – przygodę z mundurem (na razie tylko strzeleckim) zaczął w wieku ponad 40 lat, i wielce skutecznie.