Pomocnik Historyczny

Schody do nieba

Wielcy ludzie Kościoła

Męczeństwo św. Barbary; fresk Lorenzo Lotto z kaplicy rodziny Suardich w Trescore, 1524 r. Męczeństwo św. Barbary; fresk Lorenzo Lotto z kaplicy rodziny Suardich w Trescore, 1524 r. De Agostini Picture Library / Getty Images
Wielcy święci, papieże i mistycy.
Św. Wojciech według mistrza Teodoryka z Pragi, XIV w.Print Collector/Getty Images Św. Wojciech według mistrza Teodoryka z Pragi, XIV w.

Święci

Kim są święci? Można by ich nazwać bohaterami etycznymi, wzorami życia zgodnego z wartościami ewangelicznymi. Tym są oni przede wszystkim dla wierzących. Dla niewierzących święci, podobnie jak mistycy i papieże, mogą być znaczącymi postaciami kultury wyrosłej z chrześcijaństwa.

W czasach nowożytnych w Kościele upowszechniło się przekonanie, że wszyscy ludzie są wezwani do świętości. Każdy jest zapraszany do wspólnoty naśladowców Chrystusa.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Schody do nieba"
Reklama