Pomocnik Historyczny

Hiszpańska wersja inkwizycji

Izba tortur – wspólny sposób zdobywania zeznań w sądach świeckich i kościelnych; obraz Alessandra Magnasco, XVIII w. Izba tortur – wspólny sposób zdobywania zeznań w sądach świeckich i kościelnych; obraz Alessandra Magnasco, XVIII w. Ali Meyer / Corbis
Jej cechą szczególną było działanie na zasadach instytucji królewskiej i tropienie nieprawomyślnych konwertytów z judaizmu i islamu.
Instrukcja regulująca postępowanie trybunału inkwizycyjnego.Universal History Archive/Getty Images Instrukcja regulująca postępowanie trybunału inkwizycyjnego.

Instytucja państwowa. Trybunał Świętego Oficjum Inkwizycji (hisz. Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición) został utworzony przez katolickich monarchów Hiszpanii Izabelę I Kastylijską i Ferdynanda II Aragońskiego na mocy bulli papieża Sykstusa IV z 1478 r. Pierwszy trybunał inkwizycyjny rozpoczął działalność w Sewilli w 1480 r. Wraz z podbojami monarchii hiszpańska inkwizycja operowała na coraz większym obszarze (Portugalia, Indie, kolonie w obu Amerykach).

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 97
Reklama