Pomocnik Historyczny

Z punktu widzenia Paryża

Przywódca Wolnej Francji i szef rządu tymczasowego gen. Charles de Gaulle (drugi od prawej) podczas podpisania paktu francusko-sowieckiego, Moskwa, 10 grudnia 1944 r. Przywódca Wolnej Francji i szef rządu tymczasowego gen. Charles de Gaulle (drugi od prawej) podczas podpisania paktu francusko-sowieckiego, Moskwa, 10 grudnia 1944 r. Apic / EAST NEWS
Francja, pozostając w bloku zachodnim, bywała jednak kłopotliwym sojusznikiem ze względu na dumę narodową, antyamerykanizm i filosowieckie ciągoty elit.
Amerykańska coca-cola we francuskim bistro, Paryż, kwiecień 1950 r.Mark Kauffman/The LIFE Picture Collection/Getty Images Amerykańska coca-cola we francuskim bistro, Paryż, kwiecień 1950 r.

Instrukcja de Gaulle’a. Generał Charles de Gaulle, w latach II wojny światowej przywódca Wolnej Francji, a po jej zakończeniu premier francuskiego rządu do stycznia 1946 r., był jednym z pierwszych zachodnich przywódców, który dostrzegł zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego. Co prawda w grudniu 1944 r. w Moskwie podpisał on układ ze Stalinem o współpracy przeciwko Niemcom, ale już kilka miesięcy później nie miał złudzeń, że Europa Wschodnia oraz znaczne obszary Azji znalazły się pod sowiecką kontrolą dzięki stacjonującym tam żołnierzom sowieckim.