Pomocnik Historyczny

Instruktorzy

Grupa dziewięciu polskich instruktorów cichociemnych z Audley End. Grupa dziewięciu polskich instruktorów cichociemnych z Audley End. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Nieśmiertelnik Waldemara Szwieca, „Robota”, zrzuconego w październiku 1942 r.Archiwum Jednostki Wojskowej Grom Nieśmiertelnik Waldemara Szwieca, „Robota”, zrzuconego w październiku 1942 r.

Grupa polskich instruktorów prowadzących szkolenia cichociemnych w Audley End. Od lewej stoją:

Por. Mieczysław Różański, artysta malarz i instruktor do spraw dokumentów osobistych. Potrafił posługiwać się kilkunastoma charakterami pisma. Wykonał obraz „Madonny spadochronowej” przekazany kościołowi w Falkland.

Kpt. Maksymilian Kruczała, odpowiadający za kurs z minerstwa, konstruowanie ładunków wybuchowych, ich podkładanie oraz rozbrajanie. Specjalizował się w wysadzaniu ciężkich obiektów.

Por. Eugeniusz Janczyszyn, przedwojenny oficer policji, był specjalistą od legend, czyli fałszywych tożsamości na kursie odprawowym. Szkolił też w melinowaniu się, przybieraniu różnych postaci oraz w umiejętnościach wywiadowczych.

Ppor. Jerzy Zubrzycki, oficer łącznikowy Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza. Uczestniczył w przerzucie z Polski do Londynu rakiety V-2, za co otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Koordynował w 1944 r. loty alianckie z Brindisi nad powstańczą Warszawę.

Por. Aleksander Ihnatowicz, dbający o wyszkolenie strzeleckie. Był wybitnym strzelcem i znawcą broni, bardzo lubianym przez cichociemnych. Skakał w północnych Włoszech (1943) i w Jugosławii (1945).

Mjr Józef Hartman, komendant ośrodka w Audley End. Nie został zakwalifikowany do skoku, bo jako adiutant prezydenta Mościckiego był tak powszechnie znany, że skazywało go to na niechybną dekonspirację. Podobno gen. Władysław Sikorski stwierdził: „Zamiast wysyłać, strzelcie mu od razu w łeb. Na jedno wyjdzie”.

Rtm. Adam Mackus prowadził zajęcia z konspiracji i taktyki, do Polski skoczył z 22 na 23 listopada 1944 r.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Postacie; s. 92
Reklama