Pomocnik Historyczny

„Apeluję do Pana, Panie Prezydencie”

Generał Władysław Sikorski Generał Władysław Sikorski Library of Congress
List gen. Władysława Sikorskiego do Franklina D. Roosevelta i odpowiedź z Białego Domu.
Prezydent USA Franklin D. RooseveltLibrary of Congress Prezydent USA Franklin D. Roosevelt

Zał. Nr 5
O VI L. dz. 7483/tjn/43
Dnia 22 grudnia 1942

Do Prezydenta Roosevelta

Zgodnie z daną mi przez Pana Prezydenta w dniu 3 XII wskazówką uzgodnienia z Admirałem Leahy i Generałem Marshall sprawy przydziału potrzebnych nam dla łączności z Krajem samolotów „Liberator”, przeprowadziłem właściwe rozmowy. Niestety nie uzyskałem pozytywnego dla nas rozwiązania. […] Tymczasem, jak wynika z załączonego odpisu depeszy, który otrzymałem od mojego Szefa Sztabu w dniu 21 bm.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Dokumenty; s. 161
Reklama