Pomocnik Historyczny

Luteranie

Jak powstał Kościół ewangelicki

Protestancki kościół w Lyonie, po edykcie nantejskim z 1598 r., kończącym wojny religijne we Francji, początek XVII w. Protestancki kościół w Lyonie, po edykcie nantejskim z 1598 r., kończącym wojny religijne we Francji, początek XVII w. AKG
Najbardziej dalekosiężnym, choć niejako ubocznym, skutkiem działania wittenberskich reformatorów było powstanie Kościoła ewangelickiego, zwanego luterańskim.
Po lewej tytułowa strona Biblii przetłumaczonej na niemiecki przez Marcina Lutra, wydrukowanej w Lipsku, XVI w. Po prawej tytułowa strona Księgi zgody z 1580 r.AN Po lewej tytułowa strona Biblii przetłumaczonej na niemiecki przez Marcina Lutra, wydrukowanej w Lipsku, XVI w. Po prawej tytułowa strona Księgi zgody z 1580 r.

Między teologami. Przypomnijmy, co pisaliśmy w poprzednim rozdziale (o dziejach reformacji): podział Kościoła nie był celem, który przyświecał reformatorom. Wittenberski profesor teologii Marcin Luter, występując 31 października 1517 r. ze zbiorem 95 tez o odpustach, nie myślał jeszcze nawet o szeroko zakrojonej reformie Kościoła. Pismem tym chciał rozpocząć dyskusję w środowisku teologów na temat nadużyć w praktyce udzielania odpustów.

To zresztą nie tezy o pokucie i odpustach zawierały najbardziej przełomowy program reform teologii.

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 110
Oryginalny tytuł tekstu: "Luteranie"
Reklama