Pomocnik Historyczny

Pietyzm

Pietyzm, czyli elitaryzm wiary

Filip Jakub Spener (1635–1705), twórca konwektykli, zwanych również kolegiami pobożności Filip Jakub Spener (1635–1705), twórca konwektykli, zwanych również kolegiami pobożności Alamy
Był teologiczną ofertą dla szukających osobistego przeżycia wiary w ramach struktur kościelnych bądź poza nimi. Nowa pobożność zaowocowała charakterystycznymi postawami społecznymi i językiem.
Dwie drogi, szeroka i wąska – pierwsza prowadzi do zguby, druga do raju, litografia z XIX w.AKG Dwie drogi, szeroka i wąska – pierwsza prowadzi do zguby, druga do raju, litografia z XIX w.

Jak rozumieć usprawiedliwienie. Po śmierci Marcina Lutra niemiecki protestantyzm pogrążył się na trzy dekady w wewnętrznych sporach teologicznych o rozumienie poszczególnych artykułów wiary. Jedną z kluczowych kwestii było rozumienie usprawiedliwienia. Nauka o nim była osią teologii Lutra. Odpowiedź, którą reformator odkrył na kartach Ewangelii, brzmiała: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Jednak sprawiedliwość ta nie jest własną zasługą, lecz zewnętrznym darem Bożym, zasługą krzyżowej ofiary Chrystusa, jest sprawiedliwością zewnętrzną (iustitia aliena).

Pomocnik Historyczny „Marcin Luter i reformacja” (100123) z dnia 11.09.2017; Protestantyzm; s. 118
Oryginalny tytuł tekstu: "Pietyzm"
Reklama