Pomocnik Historyczny

Dokumenty

Dokumenty

Zachowany oryginalny akt unii w Krewie Zachowany oryginalny akt unii w Krewie Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
Jan I Olbracht, wizerunek z kroniki Macieja z Miechowa, 1521 r.Biblioteka Narodowa Jan I Olbracht, wizerunek z kroniki Macieja z Miechowa, 1521 r.

Akt krewski

(Pierwsza unia polsko-litewska, 14 sierpnia 1385 r.).

(...) Jagiełło z łaski Bożej Wielki Książę Litwy i Rusi (...) wyprawił uroczyste poselstwo do panów ziemian Polski, a potem też do jej królewskiej wysokości (...) najjaśniejsza pani, niechaj Wysokość Wasza przyjmie do tak wielce zbawiennego związku tegoż pana Jagiełłę, Wielkiego Księcia, na syna, a najjaśniejszą księżnę Jadwigę, córę waszą najdroższą, królową Polski, niechaj poślubi na prawą swą małżonkę.