Pomocnik Historyczny

Przyjęta pisownia

Pisownia w języku egipskim

Getty Images

W języku egipskim nie zapisywano samogłosek, dlatego staroegipskie imiona i nazwy miejscowości przez lata rozwoju egiptologii były różnie odczytywane i do dziś pozostają w tej kwestii duże rozbieżności – równolegle funkcjonują odmienne zapisy, choćby maat lub Ma’at (ład świata; apostrof zaznacza, że należy wymówić obie samogłoski), nesut lub nisut (królewski tytuł). Trwają dyskusje, czy w polskim zapisie lepiej jest używać q czy k.

Na potrzeby tego wydania staraliśmy się przyjąć pisownię ujednoliconą, choć nie zawsze okazało się to możliwe.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Wstęp; s. 5
Oryginalny tytuł tekstu: "Przyjęta pisownia"