Pomocnik Historyczny

Kalendarz egipski

Marek Sobczak / Polityka
Dlaczego nie można ustalić dokładnego datowania wydarzeń w starożytnym państwie nad Nilem.

Rok kalendarzowy. Egipcjanie posługiwali się kalendarzem słonecznym. Zgodnie z ich zamysłem początek roku kalendarzowego miał być skorelowany z wylewami Nilu. Poziom rzeki zaczynał się podnosić według obecnej rachuby czasu ok. 20 lipca. Egipcjanie zaobserwowali, że wtedy o świcie na niebie pojawia się jasna gwiazda Syriusz i to powtarzające się co roku zjawisko – heliakalny wschód Syriusza – zostało uznane za początek roku trwającego 365 dni.

Rok ten dzielono na trzy czteromiesięczne pory: achet – wylewu (miesiące: Thot, Paofi, Athyr, Choiak, według obecnej rachuby czasu od lipca do końca października), peret – wzrostu roślin (miesiące: Tybi, Meszir, Famenot, Farmuti, od listopada do końca lutego) i szemu – zbiorów (miesiące: Pachons, Paini, Epifi, Mesori, od marca do końca czerwca).

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Wstęp; s. 6