Pomocnik Historyczny

Najwybitniejsi władcy Egiptu

Mentuhotep II (ok. 2055–2004 p.n.e., XI dynastia, Średnie Państwo) Mentuhotep II (ok. 2055–2004 p.n.e., XI dynastia, Średnie Państwo) Metropolitan Museum of Art
W porządku chronologicznym, wybór autorski.
Neczerichet/Dżeser (ok. 2686–2667 p.n.e., III dynastia, Stare Państwo)Forum Neczerichet/Dżeser (ok. 2686–2667 p.n.e., III dynastia, Stare Państwo)

Meni/Menes (ok. 3000 r. p.n.e., I dynastia, Okres Wczesnodynastyczny)

Meni (Ten, który trwa) – tym imieniem Egipcjanie z czasów Nowego Państwa określali pierwszego władcę Egiptu, który w źródłach greckich występuje najczęściej jako Menes. Imię to nie pojawia się jednak na zabytkach z czasów przełomu dynastii 0 i I dynastii, dlatego badacze spierają się o to, którego z wczesnych królów należy identyfikować z owym Menesem. Paleta Narmera, kamienna płyta z reliefami, jest często interpretowana jako przedstawienie zjednoczenia Egiptu, stąd wielu uczonych uznaje, że pod imieniem Menesa kryje się właśnie Narmer.

Pomocnik Historyczny „Faraonowie” (100130) z dnia 23.04.2018; Epoka i władcy; s. 28