Pomocnik Historyczny

Mundury niepodległości

Mundur ułana; mundur Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.PolitykaMundur ułana; mundur Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Mundur Wacława Sieroszewskiego, ułana 1. Pułku Ułanów I Brygady LP; mundur ułana 2. Pułku Ułanów II Brygady LP; mundur porucznika Mariana Kukiela z I Brygady LP.PolitykaMundur Wacława Sieroszewskiego, ułana 1. Pułku Ułanów I Brygady LP; mundur ułana 2. Pułku Ułanów II Brygady LP; mundur porucznika Mariana Kukiela z I Brygady LP.

Mundur galowy ułana Legionu Polskiego (tzw. Puławskiego); mundur porucznika 1. Pułku Ułanów I Korpusu Polskiego; mundur żołnierza 5. Dywizji Strzelców Syberyjskich.PolitykaMundur galowy ułana Legionu Polskiego (tzw. Puławskiego); mundur porucznika 1. Pułku Ułanów I Korpusu Polskiego; mundur żołnierza 5. Dywizji Strzelców Syberyjskich.

Mundur gen. broni Józefa Hallera, dowódcy Armii Polskiej we Francji i Armii Ochotniczej w Polsce; mundur żołnierza polskiego Kompanii Bajończyków Legii Cudzoziemskiej; mundur szeregowego Armii Polskiej we Francji.PolitykaMundur gen. broni Józefa Hallera, dowódcy Armii Polskiej we Francji i Armii Ochotniczej w Polsce; mundur żołnierza polskiego Kompanii Bajończyków Legii Cudzoziemskiej; mundur szeregowego Armii Polskiej we Francji.

Mundur gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego, dowódcy Armii Wielkopolskiej; mundur kapitana obserwatora lotnictwa Armii Wielkopolskiej; mundur uczestnika powstań śląskich.PolitykaMundur gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego, dowódcy Armii Wielkopolskiej; mundur kapitana obserwatora lotnictwa Armii Wielkopolskiej; mundur uczestnika powstań śląskich.

Umundurowanie wzór 1919 szeregowego piechoty Wojska Polskiego; czapka i kurtka plutonowego Bohdana Wojewódzkiego z Jazdy Tatarsko-Litewskiej WP; mundur szeregowego Armii Ochotniczej; mundur kapitan Ludwiki Wysłouch Zawadzkiej z Ochotniczej Legii Kobiet.PolitykaUmundurowanie wzór 1919 szeregowego piechoty Wojska Polskiego; czapka i kurtka plutonowego Bohdana Wojewódzkiego z Jazdy Tatarsko-Litewskiej WP; mundur szeregowego Armii Ochotniczej; mundur kapitan Ludwiki Wysłouch Zawadzkiej z Ochotniczej Legii Kobiet.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 103
Reklama