Pomocnik Historyczny

Prawa kobiet

Prawa kobiet w niepodległej Polsce

Telefonistki w Warszawie, 1927 r. Telefonistki w Warszawie, 1927 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Już w pierwszych dniach niepodległości Polska dołączyła do stosunkowo nielicznej grupy państw europejskich, gdzie kobiety na równi z mężczyznami mogły uczestniczyć w życiu politycznym.
Helena Wiewiórska, pierwsza kobieta adwokat, lata 20.Narodowe Archiwum Cyfrowe Helena Wiewiórska, pierwsza kobieta adwokat, lata 20.

Dekret Naczelnika Państwa. Ustawodawstwa byłych państw zaborczych konsekwentnie pozbawiały kobiety praw politycznych, nie mogły one uczestniczyć w wyborach do organów przedstawicielskich ani piastować stanowisk w aparacie państwowym. Zasadniczą zmianę ich sytuacji przyniósł dekret Naczelnika Państwa (Józefa Piłsudskiego) z 28 listopada 1918 r., który wyborcą określał każdego obywatela „bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”.

Problem równouprawnienia najmocniej dawał o sobie znać podczas wyborów do organów samorządu terytorialnego. Wspomniany dekret początkowo obowiązywał jedynie na obszarze byłego Królestwa Polskiego, w pozostałych częściach kraju utrzymano w mocy przepisy, które obowiązywały w zaborach pruskim i austriackim.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 113
Oryginalny tytuł tekstu: "Prawa kobiet"
Reklama