Pomocnik Historyczny

Bóg i wiara albo panorama religijna Rzeczpospolitej

Religie i wyznania

Akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., ustanawiający tolerancję religijną jako zasadę ustrojową. Akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., ustanawiający tolerancję religijną jako zasadę ustrojową. AN
Historia religijna Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest pasjonująca, ale – jak całość – nie kończy się dobrze.
Tolerancyjna RP.Jarosław Krysik, Marek Sobczak/Polityka Tolerancyjna RP.

Mozaika religijna. Dawna Polska była mozaiką nie tylko etniczną, ale i religijną. Obie te tożsamości stały się później składowymi szerszych, narodowych. W XVI w. na ogromnych przestrzeniach państwa polsko-litewskiego żyli prócz Polaków i Litwinów, wyznających katolicyzm, prawosławni zwykle Rusini. W miastach nad Bałtykiem osiadło kilkadziesiąt tysięcy Niemców, którzy pierwsi przyjmowali protestantyzm. Z terenów niemieckich napływała ludność żydowska posługująca się na co dzień dialektem niemieckim zwanym jidysz, językiem żydowskim.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Bóg i wiara albo panorama religijna Rzeczpospolitej"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >