Pomocnik Historyczny

„Piorun Wschodu”

Polityczne porażki Króla Jana

Apoteoza zwycięzcy spod Wiednia, Jerzy Eleuter Siemiginowski, 1686 r. Apoteoza zwycięzcy spod Wiednia, Jerzy Eleuter Siemiginowski, 1686 r. EAST NEWS
Dlaczego potężnemu magnatowi i jednemu z najlepszych wodzów wojskowych nie udało się – jako monarsze – naprawić państwa i stworzyć dynastii.
Miejsce urodzin Sobieskiego, zamek w Olesku, według XIX-wiecznej grafiki.Forum Miejsce urodzin Sobieskiego, zamek w Olesku, według XIX-wiecznej grafiki.

Urodził się syn Jan. Król Jan III Sobieski jest postrzegany przede wszystkim jako doskonały wódz i zwycięzca bitwy wiedeńskiej. Tymczasem był to człowiek wszechstronny – rozumny polityk, mecenas nauk i sztuk, zapobiegliwy gospodarz. Do tego czuły kochanek, troskliwy mąż i ojciec. Dlaczego zatem umierał w poczuciu życiowej klęski?

Przyszedł na świat na zamku w Olesku na Rusi (dzisiejsza Ukraina), rodowym gnieździe Sobieskich, jako drugie dziecko Jakuba Sobieskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów, która krótko zanotowała: „Urodził mi się syn Jan, roku 1629, dnia 17 sierpnia, między godziną czternastą a piętnastą, w piątek, ostatniego dnia miesiąca [tj.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Postać; s. 20
Oryginalny tytuł tekstu: "„Piorun Wschodu”"
Reklama