Pomocnik Historyczny

Wojsko Polskie

Wojsko Polskie w przededniu wojny

Brytyjskie czołgi Vickers E, w wyposażeniu armii polskiej w latach 30. Ich rozwinięciem był czołg lekki 7TP, krajowej produkcji. Brytyjskie czołgi Vickers E, w wyposażeniu armii polskiej w latach 30. Ich rozwinięciem był czołg lekki 7TP, krajowej produkcji. AN
Przez całe dwudziestolecie armia pozostawała organizacją o najwyższym prestiżu społecznym. Zaczęto ją poważnie modernizować, dużym nakładem kosztów, od połowy lat 30., gdy stało się jasne, że dwaj wrodzy sąsiedzi, Niemcy i ZSRR, pod względem militarnym wyprzedzają Polskę o kilka długości.
Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, w czasie wojny Naczelny Wódz.AN Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, w czasie wojny Naczelny Wódz.

Zwierzchnictwo

Po zakończeniu walk o granice (1918–1921) Wojsko Polskie pozostało armią regularną, uzupełnianą na podstawie ustaw o powszechnym obowiązku wojskowym (ostatnia z nich została uchwalona 9 kwietnia 1938 r.). Zgodnie z konstytucją kwietniową zwierzchnikiem sił zbrojnych był prezydent RP; ustawa nie wypowiadała się w sprawie możliwości osobistego objęcia przez niego stanowiska naczelnego wodza w czasie wojny. Wydany 9 maja 1936 r. dekret prezydenta RP doprecyzował, iż sprawuje on zwierzchnictwo poprzez ministra spraw wojskowych oraz generalnego inspektora sił zbrojnych (funkcja utworzona w 1926 r.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Militaria; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Wojsko Polskie"
Reklama