Pomocnik Historyczny

Sanguszkowie

Barbara Sanguszkowa (1718–91), Marcello Bacciarellego, XVIII w. Barbara Sanguszkowa (1718–91), Marcello Bacciarellego, XVIII w. BEW
Protoplastą rodu był Fiodorowic (zm. ok. 1454 r.), wnuk władającego Litwą księcia Olgierda, ojca Władysława Jagiełły.

Świadomość bliskiego pokrewieństwa z Jagiellonami była źródłem szczególnej dumy, a zarazem spoiwem rodu. Sanguszkowie od początku byli związani z zachodnią częścią Wołynia. Główna i najbardziej długowieczna linia rodu wywodzi się z Kowla. W 1543 r. na podstawie umowy z królową Boną wymienili oni Kowel na dobra położone we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego (m.in. Obolce, Smolany i Horwol). Na początku XVII w. nieopodal Smolan wystawili zamek nazwany Białym Kowlem i wciąż tytułowali się książętami na Kowlu.

Herb: Pogoń LitewskaANHerb: Pogoń Litewska

Pierwszym, który wyniósł ród Sanguszków ponad średniozamożną szlachtę, był Roman (1537–71), który odznaczył się podczas wojny z Moskwą w latach 1568–70, w szczególności w bitwie pod Czaśnikami oraz zdobywając szturmem twierdzę Ułłę. Sukces wojenny w połączeniu z małżeństwem z córką hetmana Hrehorego Chodkiewicza zapewniły mu dostęp do godności hetmana polnego litewskiego oraz wojewody bracławskiego. W XVII w. Sanguszkowie spowinowacili się z Radziwiłłami oraz Sapiehami. Mimo to członkowie rodu nie zrobili spektakularnych karier państwowych (sprawowali m.in. urząd starostów suraskich). Dopiero Paweł Karol Sanguszko (1682–1750) osiągnął najwyższe godności, jako podskarbi, marszałek nadworny, a wreszcie marszałek wielki litewski. W karierze bez wątpienia pomógł mu ślub z Marianną Lubomirską, jedyną spadkobierczynią ogromnego majątku swojego rodu. Marianna wniosła do małżeństwa ordynację ostrogską, jeden z największych kluczy dóbr w ówczesnej Rzeczpospolitej (ok. 17 miast i 537 wsi).

Roman Sanguszko (1537–71), portret pędzla Marcello Bacciarellego, XVIII w.Muzeum Narodowe w WarszawieRoman Sanguszko (1537–71), portret pędzla Marcello Bacciarellego, XVIII w.

Trzecią żoną Pawła Karola, a zarazem niezwykłą osobistością była Barbara Sanguszkowa. Po rychłej śmierci męża zarządzała ona rodzinnym majątkiem, brała udział w sejmach i trybunałach. Zasłynęła również jako organizatorka życia intelektualno-artystycznego, prowadząc w Warszawie oświeceniowy salon.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 95
Reklama