Pomocnik Historyczny

Sanguszkowie

Barbara Sanguszkowa (1718–91), Marcello Bacciarellego, XVIII w. Barbara Sanguszkowa (1718–91), Marcello Bacciarellego, XVIII w. BEW
Protoplastą rodu był Fiodorowic (zm. ok. 1454 r.), wnuk władającego Litwą księcia Olgierda, ojca Władysława Jagiełły.

Świadomość bliskiego pokrewieństwa z Jagiellonami była źródłem szczególnej dumy, a zarazem spoiwem rodu. Sanguszkowie od początku byli związani z zachodnią częścią Wołynia. Główna i najbardziej długowieczna linia rodu wywodzi się z Kowla. W 1543 r. na podstawie umowy z królową Boną wymienili oni Kowel na dobra położone we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego (m.in. Obolce, Smolany i Horwol). Na początku XVII w. nieopodal Smolan wystawili zamek nazwany Białym Kowlem i wciąż tytułowali się książętami na Kowlu.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 95