Pomocnik Historyczny

Verlorene Siege: dowódcy Hitlera

Siedmiu dowódców Hitlera

Adolf Hitler ogląda działo kolejowe Dora, 19 marca 1943 r. (Od lewej: Martin Bormann, Adolf Hitler, Albert Speer). Zwycięstwo w wojnie miało przesądzić o tysiącletnim panowaniu III Rzeszy. Adolf Hitler ogląda działo kolejowe Dora, 19 marca 1943 r. (Od lewej: Martin Bormann, Adolf Hitler, Albert Speer). Zwycięstwo w wojnie miało przesądzić o tysiącletnim panowaniu III Rzeszy. AN
Adolf Hitler miał świetnych dowódców. Gdyby nie oni, wiele operacji mogłoby się zakończyć gorzej dla Wehrmachtu. Hitler uważał bowiem, że przeciwnikowi nigdy nie należy ustępować, choćby miało to doprowadzić do zagłady armii i narodu.

Heinz Guderian. Wbrew opiniom i obawom niemieckiego sztabu generalnego – w Nadrenii, Austrii, Czechach, wreszcie w Polsce, Francji i ZSRR Adolf Hitler (1889–1945), mimo braku wykształcenia i przygotowania wojskowego, jako zwierzchnik sił zbrojnych osiągnął niebywałe sukcesy. Odtąd uwierzył, że Opatrzność obdarzyła go geniuszem dowódczym, co prowadziło do wielu konfliktów z generalicją III Rzeszy.

Generalicji Hitler bardzo wiele zawdzięczał, ale też trzeba zauważyć, że odznaczał się u progu swego panowania niezwykłą intuicją.

Pomocnik Historyczny Tajemnice końca wojny (100165) z dnia 04.05.2020; Militaria; s. 12
Oryginalny tytuł tekstu: "Verlorene Siege: dowódcy Hitlera"