Pomocnik Historyczny

Dyplomacja i propaganda

Spór polsko-krzyżacki

Koronacja Henryka IV, króla Anglii w latach 1399–1413. Racje Władysława Jagiełły przedstawiał temu monarsze chorąży poznański Jarosław z Iwna. Informacje o jego poselstwie czerpiemy z obszernej relacji wysłannika krzyżackiego, rycerza z ziemi chełmińskiej Dytryka von Legendorf (z Mgowa), który także objeżdżał dwory Europy. Ilustracja z ok. 1470 r. Koronacja Henryka IV, króla Anglii w latach 1399–1413. Racje Władysława Jagiełły przedstawiał temu monarsze chorąży poznański Jarosław z Iwna. Informacje o jego poselstwie czerpiemy z obszernej relacji wysłannika krzyżackiego, rycerza z ziemi chełmińskiej Dytryka von Legendorf (z Mgowa), który także objeżdżał dwory Europy. Ilustracja z ok. 1470 r. AKG
Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim bardzo wcześnie zaistniała na arenie międzynarodowej. Obie strony starały się w sposób wiarygodny przedstawić swoje racje i osłabić argumenty przeciwnika.
Biskup poznański Wojciech Jastrzębiec. Hierarcha włączył się w działania propagandowe Jagiełły m.in. w kurii pizańskiej papieża Jana XXIII. Ilustracja z „Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium; Vitae episcoporum Cracoviensium” Jana Długosza, XV w.AN Biskup poznański Wojciech Jastrzębiec. Hierarcha włączył się w działania propagandowe Jagiełły m.in. w kurii pizańskiej papieża Jana XXIII. Ilustracja z „Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium; Vitae episcoporum Cracoviensium” Jana Długosza, XV w.

Odezwy Jagiełły

Pierwsza polska odezwa skierowana do władców europejskich pochodzi już z 10 sierpnia 1409 r. Władysław Jagiełło zarzucał w niej krzyżakom chciwość przejawiającą się w zdobywaniu wciąż nowych ziem i przeciwstawił ich postawie polskie dążenia pokojowe. Na koniec król apelował, by odbiorcy pisma nie wierzyli argumentom zakonu i aby nie udzielali mu żadnej pomocy. Wezwanie to zostało wystosowane w samych początkach konfliktu, nic dziwnego więc, że objętościowo było dość skromne.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Konflikt; s. 83
Oryginalny tytuł tekstu: "Dyplomacja i propaganda"