Pomocnik Historyczny

Zanim przybyli Europejczycy (II)

Wódz plemienny; rycina z „Opisu Afryki” Olferta Dappera, Amsterdam, 1686 r. Wódz plemienny; rycina z „Opisu Afryki” Olferta Dappera, Amsterdam, 1686 r. EAST NEWS
Mapa społeczno-polityczna Afryki subsaharyjskiej w okresie przedkolonialnym.

Społeczeństwa bezpaństwowe

Wspólnoty wędrujących zbieraczy i łowców. Do Egiptu i pozostałej części Afryki Północnej rolnictwo docierało od VI tys. p.n.e., to jest wkrótce po rewolucji neolitycznej na Bliskim Wschodzie. Jednak na znacznym obszarze Afryki Subsaharyjskiej jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery zbieractwo – połączone z łowiectwem i rybołówstwem – było dominującą formą gospodarowania. Społeczności zbieracko-łowieckie tworzyły wspólnoty liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Afryki” (100176) z dnia 02.11.2020; Nieznany kontynent; s. 41