Pomocnik Historyczny

Św. Jadwiga Andegaweńska (1373/4–99)

Jadwiga Andegaweńska na drzeworycie z „Kronik” Gerarda de Roo wydanych w Augsburgu w 1621 r. Jadwiga Andegaweńska na drzeworycie z „Kronik” Gerarda de Roo wydanych w Augsburgu w 1621 r. AN
Królowa Polski.

Ozdobą Królestwa Polskiego i klejnotem niezwykłym nazwał ją podczas mowy pogrzebowej Stanisław ze Skarbimierza. Była pierwszą kobietą koronowaną na króla Polski, ale nie wykraczała poza tradycyjną rolę, ciesząc się uznaniem poddanych. Jeśli miała większe ambicje, przerwała je śmierć.

Była trzecią i najmłodszą córką Ludwika Andegaweńskiego, króla Węgier (pan. 1342–82) i Polski (pan. 1370–82) oraz Elżbiety Bośniaczki. Przyszła na świat pod koniec 1373 r. bądź na początku 1374 r.

Pomocnik Historyczny „Władczynie Europy” (100178) z dnia 22.02.2021; Portrety mniejsze; s. 70
Reklama