Pomocnik Historyczny

Czym ta Rzesza

Czym była niemiecka Rzesza

Łuk triumfalny Maksymiliana I, mający obrazować potęgę cesarza i Rzeszy; rycina składająca się ze 195 drzeworytów, autorstwa głównie Albrechta Dürera, 1517–18 r. Łuk triumfalny Maksymiliana I, mający obrazować potęgę cesarza i Rzeszy; rycina składająca się ze 195 drzeworytów, autorstwa głównie Albrechta Dürera, 1517–18 r. AN
W idei Rzeszy krzyżowały się pojęcia władzy i królestwa, a napięcie między nimi było wzmacniane kontekstem sakralnym i uniwersalistycznym.
Otton I ukoronowany przez Matkę Boską; miniatura z sakramentarza włoskiego biskupa Warmondo, X w.Getty Images Otton I ukoronowany przez Matkę Boską; miniatura z sakramentarza włoskiego biskupa Warmondo, X w.

Między regnum a imperium. Pojęcie rihi pojawiło się po raz pierwszy u Notkera Labea (benedyktyna, filozofa, teologa, tłumacza, pierwszego komentatora dzieł Arystotelesa, X/XI w.) i oznaczało regnum (królestwo), podczas gdy imperium utożsamiano wówczas, za tradycją starożytną, z giwalt (władzą). Połączenie regnum i imperium w pojęciu Reich nastąpiło dopiero w XIII w.

Przemiany znaczenia imperium nastąpiły już w starożytnym Rzymie.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Niemców” (100186) z dnia 20.09.2021; Dzieje Niemców; s. 44
Oryginalny tytuł tekstu: "Czym ta Rzesza"
Reklama