Pomocnik Historyczny

Między Petersburgiem a Wiedniem

Bez własnego państwa, w narodowościowym tyglu

Wernyhora, wieszcz kozacki wymyślony przez polskich romantyków – miał służyć sojuszowi Polaków, Litwinów i Rusinów w walce z despotyczną Moskwą; obraz Jana Matejki, 1883/84 r. Wernyhora, wieszcz kozacki wymyślony przez polskich romantyków – miał służyć sojuszowi Polaków, Litwinów i Rusinów w walce z despotyczną Moskwą; obraz Jana Matejki, 1883/84 r. EAST NEWS
W XIX stulecie Polacy i Ukraińcy, choć z odmiennym bagażem historycznym i kulturowym, wchodzili w podobnej sytuacji: bez własnego państwa, jako poddani carów i cesarzy. W takich warunkach musieli się skonfrontować w ramach nowoczesnych koncepcji narodu i państwa narodowego.

Krajobraz po rozbiorze. Pod koniec XVIII w., po trzech podziałach wielonarodowej Rzeczpospolitej, przestała ona istnieć jako państwo, w którym mieszkała znaczna część ludności utożsamiającej się z dawną tradycją kijowsko-ruską oraz z mniej oddaloną w czasie Kozaczyzną ukrainną. Historyczne ziemie Małopolski, Galicji, części Wołynia, Podola oraz Bukowiny weszły w skład Austrii; Ukraina Prawobrzeżna, białoruskie Polesie i Litwa – w skład Rosji; Pomorze, Kujawy, część Wielkopolski i Mazowsze – w skład Prus.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Między Petersburgiem a Wiedniem"
Reklama