Pomocnik Historyczny

Atrybuty władzy

Atrybuty władzy oraz stroje cesarzy

Wieniec laurowy widoczny na kamei z wizerunkiem Augusta. Wieniec laurowy widoczny na kamei z wizerunkiem Augusta. BE&W
Strój i symbole panowania nad światem.
Cesarz August w todze senatorskiej, relief z Ołtarza Pokoju w Rzymie.BE&W Cesarz August w todze senatorskiej, relief z Ołtarza Pokoju w Rzymie.

Ubiór obywatelski. Twórca pryncypatu cesarz August zgodnie z ideologią nowego ustroju był prezentowany jako pierwszy obywatel, pierwszy wśród równych. To zdeterminowało jego ubiór – miał się nie różnić od senatorów. Skromny, obywatelski wizerunek władcy można zaobserwować na fryzie z Ołtarza Pokoju (Ara Pacis Augustae) w Rzymie. Cesarz jest ubrany tak samo jak inni uczestnicy procesji: nosi togę, a jego głowa jest zawoalowana, co symbolizowało pobożność. Kolejni władcy z dynastii julijsko-klaudyjskiej kontynuowali ten augustowski dresscode.

Pomocnik Historyczny „Cesarze Rzymu” (100195) z dnia 09.05.2022; Konteksty; s. 92
Oryginalny tytuł tekstu: "Atrybuty władzy"
Reklama