Pomocnik Historyczny

Chronologia dziejów Chin

Polityka
Jarosław Krysik, Marek Sobczak/Polityka

Chronologia dziejów Chin

Epoka legendarna
Łowiący w Sieci Zwierzęta Ofiarne – Fu Xi Boski Oracz – Shen Nong Cesarz Żółty – Huang Di 2697?–2597? p.n.e.
Cesarz Yao 2228?–2128?
Cesarz Shun 2128?–2071?
Cesarz Yu Wielki 2071?–2038?
Dynastia Xia 2071?–1600?

Dynastie epoki archaicznej
Dynastia Shang 1600?–1045?
Dynastia Zhou Zachodnia 1045?–771

Państwa Chin starożytnych
Dynastia Zhou Wschodnia 770–256
Epoka Wiosen i Jesieni 770–476
Epoka Walczących Królestw 475–221

Cesarstwo
Dynastia Qin – zjednoczenie Chin 221–207
Dynastia Han Wcześniejsza (albo Zachodnia) 206 r. p.n.e.–24 r. n.e.
Dynastia Han Późniejsza (albo Wschodnia) 25–220

Epoka podziałów cesarstwa
Epoka Sześciu Dynastii 220–587
Epoka Trzech Królestw 220–265
Dynastia Jin Zachodnia 265–316
Dynastia Jin Wschodnia i Szesnaście Państw 317–420
Dynastie Południowe i Północne 420–589

Epoka ponownego zjednoczenia
Dynastia Sui 581–618
Dynastia Tang 618–907
Epoka Pięciu Dynastii – krótkotrwały rozpad 907–960
Dynastia Song Północna 960–1127
Obok istnieją:
Państwo Kitanów – Liao 907–1125
Państwo Tangutów – Zachodnie Xia 1038–1227
Dynastia Song Południowa 1127–1279
Obok istnieje:
Państwo Dżurdżenów – Jin 1115–1234

Absolutystyczne cesarstwo
Dynastia Yuan (mongolska) 1271–1368
Dynastia Ming (chińska) 1368–1644
Dynastia Qing (mandżurska) 1644–1912

Chiny nowożytne (kalendarium najważniejszych wydarzeń)

1839–1842 I wojna opiumowa (utrata Hongkongu)

1850–1864 Powstanie Tajpingów

1856–1860 II wojna opiumowa (zdobycie Pekinu przez korpus brytyjsko-francuski)

1898 Sto dni reform (16 VI–21 IX)

1899–1901 Powstanie Yihetuan (bokserów) zakończone interwencją wojskową ośmiu mocarstw

1904–1905 Wojna rosyjsko-japońska (na terenie Chin)

1905 Kolejna próba reformy cesarstwa, m.

Pomocnik Historyczny „Historia Chińczyków wydanie II” (100198) z dnia 18.07.2022; Wstęp; s. 5
Reklama