Pomocnik Historyczny

Władze II RP

Gabriel Narutowicz przed gmachem sejmu po zaprzysiężeniu na urząd Prezydenta RP, Warszawa, 11 grudnia 1922 r. Gabriel Narutowicz przed gmachem sejmu po zaprzysiężeniu na urząd Prezydenta RP, Warszawa, 11 grudnia 1922 r. PAP

GŁOWA PAŃSTWA

Józef Piłsudski (jako naczelny dowódca wojsk polskich od 11 do 29 listopada 1918, tymczasowy naczelnik państwa do 20 lutego 1919, naczelnik państwa do 14 grudnia 1922)

Gabriel Narutowicz (prezydent, 14–16 grudnia 1922)

Maciej Rataj (jako marszałek sejmu, 16–20 grudnia 1922)

Stanisław Wojciechowski (prezydent, 16 grudnia 1922 – 14 maja 1926)

Maciej Rataj (jako marszałek sejmu, 15 maja – 4 czerwca 1926)

Ignacy Mościcki (prezydent, 4 czerwca 1926 – 30 września 1939)

PREZES RADY MINISTRÓW

Ignacy Daszyński (14–17 listopada 1918, wcześniej jako premier rządu tymczasowego, 7–11 listopada)

Jędrzej Moraczewski (17 listopada 1918 – 16 stycznia 1919)

Ignacy Jan Paderewski (16 stycznia – 27 listopada 1919)

Leopold Skulski (13 grudnia 1919 – 9 czerwca 1920)

Wincenty Witos (10–23 czerwca 1920, nie utworzył rządu)

Władysław Grabski (27 czerwca – 24 lipca 1920)

Wincenty Witos (24 lipca 1920 – 13 września 1921)

Antoni Ponikowski (19 września 1921 – 5 marca 1922)

Antoni Ponikowski (10 marca – 6 czerwca 1922)

Artur Śliwiński (28 czerwca – 7 lipca 1922)

Julian Nowak (31 lipca – 14 grudnia 1922)

Władysław Sikorski (16 grudnia 1922 – 26 maja 1923)

Wincenty Witos (28 maja – 14 grudnia 1923)

Władysław Grabski (19 grudnia 1923– 14 listopada 1925)

Aleksander Skrzyński (20 listopada 1925 – 5 maja 1926)

Wincenty Witos (10–14 maja 1926)

Kazimierz Bartel (15 maja – 4 czerwca 1926)

Kazimierz Bartel (8 czerwca – 24 września 1926)

Kazimierz Bartel (27–30 września 1926)

Józef Piłsudski (2 października 1926 – 27 czerwca 1928)

Kazimierz Bartel (27 czerwca 1928 – 13 kwietnia 1929)

Kazimierz Świtalski (14 kwietnia – 7 grudnia 1929)

Kazimierz Bartel (29 grudnia 1929 – 15 marca 1930)

Walery Sławek (29 marca – 23 sierpnia 1930)

Józef Piłsudski (25 sierpnia – 4 grudnia 1930)

Walery Sławek (4 grudnia 1930 – 26 maja 1931)

Aleksander Prystor (27 maja 1931 – 9 maja 1933)

Janusz Jędrzejewicz (10 maja 1933 – 13 maja 1934)

Leon Kozłowski (15 maja 1934 – 28 marca 1935)

Walery Sławek (28 marca – 12 października 1935)

Marian Zyndram Kościałkowski (13 października 1935 – 15 maja 1936)

Felicjan Sławoj Składkowski (15 maja 1936 – 30 września 1939)

Potem władze Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, 1939–90

Pomocnik Historyczny „Dwie dekady II RP” (100205) z dnia 18.12.2022; Wstęp; s. 5
Reklama