Zrabowane mienie europejskich Żydów

Kto mógł sądzić, że przeżyjecie
Cała Europa brała udział w grabieży majątku Żydów, którym naziści zgotowali Holocaust.
Zdewastowany sklep żydowski w Monachium, noc kryształowa, 1939 r.
Ullstein bild/BEW

Zdewastowany sklep żydowski w Monachium, noc kryształowa, 1939 r.

Francuscy policjanci rejestrują Żydów w obozie Pithiviers, maj 1941 r.
Ullstein bild/BEW

Francuscy policjanci rejestrują Żydów w obozie Pithiviers, maj 1941 r.

Rodzina holenderskich Żydów w drodze na miejsce deportacji, Amsterdam 1942 r.
Ullstein bild/BEW

Rodzina holenderskich Żydów w drodze na miejsce deportacji, Amsterdam 1942 r.

To przemówienie odbiło się szerokim echem na świecie, ale największe emocje wywołało we Francji. 16 lipca 1995 r., w wystąpieniu z okazji rocznicy deportacji Żydów paryskich do Oświęcimia, prezydent Jacques Chirac powiedział: „Ta czarna godzina na zawsze splamiła naszą historię, zbrukała naszą przeszłość i tradycję. Tak, w zbrodniczym szaleństwie okupanta uczestniczyli Francuzi i francuskie państwo. 53 lata temu 450 policjantów i żandarmów, Francuzów, na rozkaz swoich zwierzchników spełniło żądanie nazistów. Tego dnia w stolicy i regionie paryskim prawie 10 tys. Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci – zostało o świcie aresztowanych i odprowadzonych na posterunki policji... Francja uczyniła tego dnia rzecz niewybaczalną. Złamała dane słowo i wydała tych, których obiecała chronić, w ręce prześladowców”.

Po raz pierwszy francuski polityk tej rangi publicznie przyznał, że w czasie wojny jego kraj był nie tylko ofiarą, ale też wspólnikiem Niemców. Oznaczało to bolesny cios dla narodowej legendy, opiewającej dotąd niezłomność i heroizm francuskiego społeczeństwa podczas okupacji. Podniosły się protesty, niektórzy weterani Résistance oskarżyli wręcz prezydenta, że znieważył Francuzów, przypisując im odpowiedzialność za „czyny garstki szubrawców”. Jednak – jak zauważyła część publicystów – wina za zbrodnie nie obciążała tylko reżimu Petaina i funkcjonariuszy okupacyjnej administracji. Moralna odpowiedzialność spadała również na daleko liczniejsze rzesze tych, którzy wprowadzili się do mieszkań i domów żydowskich sąsiadów, przejęli ich majątki, przedsiębiorstwa i galerie.

Historia największego rabunku w dziejach nowożytnej Europy, jak określają go niektórzy historycy, rozpoczęła się w styczniu 1933 r. w Niemczech. Już w kilka miesięcy po objęciu przez Hitlera urzędu kanclerza pojawiły się ustawy i rozporządzenia wprowadzające tzw. paragraf aryjski i czyniące z obywateli pochodzenia żydowskiego odrębną kastę, w coraz wyraźniejszy sposób upośledzoną pod względem prawnym. Żydom zakazywano wykonywania kolejnych zawodów – lekarza, prawnika, farmaceuty – pozbawiano prawa do korzystania z bibliotek, podróżowania, posiadania samochodu. Lista szykan wciąż się wydłużała. Równolegle ograniczano ich prawa majątkowe i wymuszano sprzedaż posiadanych przedsiębiorstw i udziałów.

Grabienie Żydów przyjmowało rozmaite formy i – zwłaszcza w pierwszych latach po dojściu nazistów do władzy – miało w dużej mierze charakter indywidualny oraz spontaniczny. Jedną z najczęściej stosowanych form pozbawiania majątku było wymuszanie jego odsprzedaży za bezcen. Kolejne obostrzenia całkowicie zdały Żydów na łaskę prawników i współobywateli, którzy najczęściej nie umieli oprzeć się pokusie.

Jesienią 1935 r. londyński „The Times”, komentując uchwalenie tzw. ustaw norymberskich, zauważył, że za ich sprawą „nazistowskie Niemcy stały się bardziej niż kiedykolwiek rajem dla szantażystów. (...) Nowe prawa są używane do usprawiedliwiania wszelkiego rodzaju nikczemności i prześladowań, popełnianych nie tylko przez jednostki, ale także władze państwowe. Od początku prowadziły do niepohamowanego rozwoju plagi donosicielstwa. Możliwości, jakie oferuje nowe prawo, są nieograniczone, gdyż każdy prawnik może znaleźć świadka, który postanowił przypilnować jakiegoś nie-Aryjczyka lub politycznie podejrzanego. Każdy może donieść, że jego żydowski wróg albo konkurent był widziany w towarzystwie aryjskiej kobiety albo wymyśleć zaległe zobowiązania finansowe z przeszłości”.

Inspirowana przez władze fala masowych rabunków popełnianych na Żydach przetoczyła się przez Niemcy w listopadzie 1938 r. podczas tzw. nocy kryształowej. Od tego momentu państwo aktywnie włączyło się w wywłaszczanie „nie-Aryjczyków” – jak określano ich w prawniczej nomenklaturze. Blokowano konta bankowe, konfiskowano biżuterię i papiery wartościowe, odbierano domy i mieszkania; gigantyczne zyski płynęły do Banku Rzeszy, a następnie wspomagały niemiecki przemysł zbrojeniowy, ale były też, pod pozorem rozmaitych prowizji i premii, rozkradane przez oficerów SS, dygnitarzy NSDAP, urzędników bankowych. Ostatnim etapem miał być transport do obozów pracy na wschodzie.

Po wybuchu wojny wzór antyżydowskiej polityki, wypracowany w III Rzeszy, był powielany w podbitych przez Niemców krajach. Zdaniem badaczy, modelowy przykład sprawnie zorganizowanej grabieży Żydów stanowiła Holandia. Władze okupacyjne dokonały najpierw rejestracji wszystkich obywateli, do których zastosować można było ustawy norymberskie. Następnie, pod szyldem istniejącego niegdyś szacownego banku żydowskiego Lippman, Rosenthal&Co (Liro), utworzono instytucję imitującą działanie banku, ale w istocie stanowiącą przemyślną pułapkę. Zgodnie z rozporządzeniem władz okupacyjnych, Żydzi zostali zmuszeni do przeniesienia wszystkich swoich kont, depozytów, polis ubezpieczeniowych, patentów, umów oraz innych roszczeń i zobowiązań do Banku Liro. Tutaj musieli także zdeponować papiery wartościowe, biżuterię, dzieła sztuki i akty własności.

Holenderskich Żydów niepokoiły rozporządzenia władz okupacyjnych, ale mieli zaufanie do banku, który był wszak rodzimą instytucją, zatrudniającą na niemal wszystkich stanowiskach rodowitych Holendrów. Oficjalne wyciągi i potwierdzenia, jakie otrzymywali po przekazaniu majątków, pozwalały im wierzyć, że prawo nadal obowiązuje, a cała procedura jest tylko nużącą i bezsensowną formalnością. Nie mieli pojęcia, co się dzieje po drugiej stronie okienek bankowych. Otóż numery rachunków, przydzielane przez Liro, były fikcją. Nikt nie prowadził buchalterii poszczególnych klientów. Wszystkie wpłaty, dobra i wierzytelności włączane były do ogólnej puli – jak napisano w aktach powojennego śledztwa: „wrzucane do jednego kotła”. Gdy Żydzi próbowali dokonywać wypłat, dowiadywali się, że ich konta zostały zablokowane.

Podobny mechanizm zastosowano wobec żydowskich firm w Antwerpii, od pokoleń zajmujących się handlem diamentami. Władze okupacyjne wspólnie z gestapo starannie przygotowały całą akcję. Chodziło o to, żeby przedsiębiorcy do ostatniej chwili pozostali nieświadomi czekającego ich losu, inaczej mogliby pochować klejnoty lub przemycić je za granicę, pozbawiając Niemców spodziewanego łupu. Brylanty stopniowo wykupywano od Żydów, oferując im coraz niższe ceny. Ponieważ właściciele firm desperacko potrzebowali pieniędzy, by zdobyć – wciąż drożejące – tzw. poświadczenie wyłączenia, chroniące przed wywiezieniem na wschód, zasypywali rynek diamentami. Z kolei holenderscy pracownicy Państwowego Urzędu Diamentów bez wahania zatwierdzali wszystkie transakcje, co umożliwiało Niemcom sprzedaż kamieni państwom neutralnym.

Czytaj także

Teksty historyczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną