Rabat na prenumeratę cyfrową Polityki

kup taniej do 50%

Subskrybuj
Historia

Jak nazywać zbrodnie?

Narodziny pojęcia „ludobójstwo”

Ekshumacja ciał w Katyniu. Do dziś trwa spór, jak zakwalifikować zbrodnie sowieckie na Polakach. Ekshumacja ciał w Katyniu. Do dziś trwa spór, jak zakwalifikować zbrodnie sowieckie na Polakach. BEW
Niezależnie od szczytnych intencji moralnych, ludobójstwo jako pojęcie prawa szybko zaczęło być instrumentalizowane politycznie i wykorzystywane w rywalizacji o „prestiż” pomiędzy różnymi kategoriami ofiar.
Rafał Lemkin, twórca pojęcia ludobójstwo.Corbis Rafał Lemkin, twórca pojęcia ludobójstwo.

Pojęcie ludobójstwa zostało wprowadzone do prawa międzynarodowego w latach 40. Jego twórcą był Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, absolwent lwowskiego uniwersytetu. W 1933 r. zaproponował on wprowadzenie do prawa międzynarodowego dwóch kategorii przestępstw. Pierwszą z nich były „akty barbarzyństwa” rozumiane jako niszczenie z premedytacją grup narodowych, rasowych, wyznaniowych i społecznych; drugą – „akty wandalizmu”, czyli niszczenie dzieł kultury.

Polityka 17-18.2012 (2856) z dnia 25.04.2012; Historia; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Jak nazywać zbrodnie?"
Reklama