Historia

Rozprawa z podziemiem

Jak LWP władzę ludową utrwalało

Referendum ludowe 30 czerwca 1946 r. Od lewej - gen. bryg. Stefan Mossor, marszałek Rola-Żymierski, gen. dyw. Marian Spychalski i gen. dyw. Stanisław Zawadzki. Referendum ludowe 30 czerwca 1946 r. Od lewej - gen. bryg. Stefan Mossor, marszałek Rola-Żymierski, gen. dyw. Marian Spychalski i gen. dyw. Stanisław Zawadzki. Stanisław Dąbrowiecki / PAP
Ludowe Wojsko Polskie zaangażowano do walki z podziemiem niepodległościowym niemal od razu po wojnie, jednak szczególne nasilenie tych działań nastąpiło pod koniec marca 1946 r., po powołaniu tajnej Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
Oddział mjr. Mariana Bernaciaka - Orlika, działający na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, 1946 r.AN Oddział mjr. Mariana Bernaciaka - Orlika, działający na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, 1946 r.

Początkowo ciężar operacji przeciwko podziemiu spoczywał na oddziałach Armii Czerwonej i NKWD. Od lata 1945 r. zadania te przejmowały polskie jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i milicji, a także wojsko. Powielało doświadczenia wyniesione z frontu – do walki, obok dużych jednostek piechoty, włączano czołgi i artylerię, nierzadko stosowano nawały ogniowe na tereny, na których spodziewano się oddziałów podziemia. Skuteczność takich operacji nie była wysoka.

Polityka 14.2014 (2952) z dnia 01.04.2014; Historia; s. 60
Oryginalny tytuł tekstu: "Rozprawa z podziemiem"
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Kraj

Szkoła bardzo szkodzi. Uczniom, demokracji, światu

Rozmowa z dr. Mikołajem Marcelą o fatalnych skutkach kultywowania XIX-wiecznej formuły szkoły, wychowywaniu do autorytaryzmu i o tym, jak można to zmienić.

Jacek Żakowski
18.09.2021