Pouczające dzieje Unii Demokratycznej

Logos, etos i klops
Opublikowana niedawno książka o Unii Demokratycznej nie jest tylko historią jednej, dawno już nieistniejącej partii. To opis burzliwych początków III RP i innego stylu uprawiania polityki, dziś już niemal zapomnianego.
Plakaty kandydatów Unii Demokratycznej z kampanii przed pierwszymi wolnymi wyborami do Sejmu, 1991 r.
Wojciech Druszcz/Reporter

Plakaty kandydatów Unii Demokratycznej z kampanii przed pierwszymi wolnymi wyborami do Sejmu, 1991 r.

Jacek Kuroń i Władysław Frasyniuk na plakatach UD
Krzysztof Wojciewski/Forum

Jacek Kuroń i Władysław Frasyniuk na plakatach UD

Jeszcze przed wyborami z 4 czerwca 1989 r. na scenie politycznej w Polsce funkcjonował bardzo czytelny, dychotomiczny podział: my – opozycja, oni – dotychczasowe władze. Choć po wygranych wyborach wielu liderów Solidarności miało nadzieję na utrzymanie jedności, szybko stało się jasne, że w warunkach demokratycznej rywalizacji tzw. drużyna Wałęsy musi podzielić się na szereg mniejszych ugrupowań. Zapowiedzią tego był krótki artykuł Piotra Wierzbickiego pod znaczącym tytułem „Familia, świta, dwór”, opublikowany 10 listopada 1989 r. na łamach „Tygodnika Solidarność”. Tytułowe określenia autor przypisał środowiskom politycznym, rywalizującym ze sobą w obozie zwycięzców wyborów czerwcowych. Familię mieli reprezentować Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i Adam Michnik, świta miała skupiać się wokół Tadeusza Mazowieckiego, dwór zaś – wokół Lecha Wałęsy. Dla dalszego rozwoju wydarzeń kluczowe znaczenie miały przede wszystkim relacje dwóch ostatnich spośród wymienionych.

W chwili publikacji tekstu Wierzbickiego Mazowiecki od dwóch miesięcy sprawował już funkcję premiera, na którą został namaszczony przez przewodniczącego NSZZ Solidarność. Wałęsa, wysuwając tę kandydaturę, liczył, że zapewni sobie kontrolę nad rządem, bazując na powierzchownej skądinąd opinii o Mazowieckim jako opanowanym, wręcz flegmatycznym intelektualiście. Zaraz po objęciu funkcji prezesa Rady Ministrów Mazowiecki zadeklarował jednak: „Mogę być premierem dobrym lub złym, ale nie zgodzę się być premierem malowanym”. Był to zaledwie początek jego konfliktu z Wałęsą, który rozgorzał na dobre, kiedy obaj stanęli do walki o fotel prezydenta RP. Familia poparła wówczas świtę i tak zrodził się sojusz, który niedługo miał lec u podstaw nowej partii politycznej.

Ogłoszoną przez Wałęsę u progu kampanii prezydenckiej w 1990 r. wojnę na górze (o jej kulisach pisał na łamach POLITYKI 24 Łukasz Bertram) często sprowadza się do czysto personalnego konfliktu między środowiskami skupionymi wokół dwóch solidarnościowych kandydatów do fotela prezydenckiego. Tymczasem związana z nią dekompozycja obozu solidarnościowego wynikała z przesłanek głębszych aniżeli tylko ambicje polityczne poszczególnych liderów.

Było to przede wszystkim starcie dwóch odmiennych wizji polskiej transformacji i ustroju politycznego kraju. Na krótką metę Mazowiecki i jego stronnicy tę batalię z kretesem przegrali – Wałęsa nie tylko został prezydentem, ale w drugiej turze wyborów rywalizował o głosy ze Stanisławem Tymińskim, egzotycznym biznesmenem polonijnym, który podczas pierwszej tury pokonał urzędującego premiera. W szerszej perspektywie start Mazowieckiego był jednak ważnym doświadczeniem formacyjnym dla stojącego za nim środowiska. „Uważam, że dobrze się stało – mówił po latach w rozmowie z Tomaszem Lisem Adam Michnik – że Mazowiecki startował w tych wyborach. Dlaczego? Bo dzięki temu wokół Mazowieckiego skupił się obóz, ja bym to nazwał, strażników świętego ognia wartości demokratycznych. I taką rolę przez długi czas odgrywała Unia Demokratyczna, później Unia Wolności”.

Unię Demokratyczną powołano do życia w grudniu 1990 r. Chodziło o – w ówczesnych warunkach w Polsce nowatorskie – wykorzystanie potencjału komitetów wyborczych Mazowieckiego z okresu kampanii prezydenckiej (później tą drogą poszli m.in. Jan Olszewski i jego Ruch Odbudowy Polski oraz Andrzej Olechowski i Platforma Obywatelska). Na zjeździe zjednoczeniowym w maju 1991 r. dołączyli do niej członkowie działającego od lipca 1990 r. lewicowo-liberalnego Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ugrupowanie w proteście przeciwko zjednoczeniu opuścił jednak Zbigniew Bujak) oraz konserwatywnego Forum Prawicy Demokratycznej. Scaleniu towarzyszyło dużo emocji i niewiele pozytywnych komentarzy.

Wywodzący się z ROAD Henryk Wujec oceniał, że powstanie UD było niezbędne, ale dokonane złymi metodami. „W rezultacie straciliśmy Zbyszka Bujaka i kilkuset sensownych działaczy oraz jeszcze bardziej zmąciliśmy w głowie dawnym sympatykom »Solidarności«”. Lider FPD Aleksander Hall nie prognozował z kolei nowej formacji długiej działalności, twierdząc, że jest ona „tylko odpowiedzią na ten czas, na tę chwilę”. „Mająca powstać za moment partia – pisze w omawianej tu książce Arkadiusz Nyzio – była więc już na wejściu postrzegana jako pewna konieczność dziejowa – trzeba było ją stworzyć (…), ale w wypowiedziach jej liderów próżno szukać szczególnego entuzjazmu z tego powodu”. Przewodniczącym nowego ugrupowania w naturalny sposób został Tadeusz Mazowiecki.

Na pierwszy wyborczy sprawdzian UD czekała niecałe pół roku. Kampania wyborcza partii miała charakter mocno merytoryczny, zaś jej propozycje programowe były skoncentrowane przede wszystkim na kwestiach gospodarczych. Unici starali się także ocieplić swój technokratyczny wizerunek, organizując jarmarki i występy artystyczne. „Jestem za!” – głosiło główne hasło wyborcze Unii, ale 27 października 1991 r. okazało się, że większość wyborców była przeciw. Choć kandydaci UD zebrali najwięcej ważnie oddanych głosów, nie sposób rozpatrywać jej wyniku w kategoriach realnego zwycięstwa. Z 12,32 proc. poparcia okazała się co prawda najsilniejszym, ale jednym z blisko 30 ugrupowań, którym udało się zdobyć mandaty poselskie. W Sejmie I kadencji jej przedstawiciele zajęli 62 miejsca. Bronisław Geremek, przewodniczący klubu parlamentarnego UD, przyznał, że była to zaledwie połowa przedwyborczych oczekiwań.

Następstwem rozdrobnienia Sejmu I kadencji były problemy ze sformowaniem rządu opartego na stabilnej większości sejmowej. Bezpośrednio po wyborach nie udało się to Geremkowi. Kolejną szansę obsadzenia stanowiska premiera UD otrzymała dopiero po upadku gabinetu Jana Olszewskiego i nieudanej misji Waldemara Pawlaka. W lipcu 1992 r. na czele Rady Ministrów z jej ramienia stanęła Hanna Suchocka.

Powierzenie kierowania rządem do tej pory nieznanej szerzej doktor nauk prawnych z Poznania było dla obserwatorów sceny politycznej pewnym zaskoczeniem. Unia dysponowała przecież całą gamą działaczy niejako naturalnie predestynowanych do objęcia tej funkcji. Wysunięcie Suchockiej (do autorstwa koncepcji jej kandydatury przyznał się po latach Jan Rokita) było jednak podyktowane potrzebą wytypowania osoby, którą mogły zaakceptować wszystkie ugrupowania najliczniejszej w historii III RP koalicji rządowej. Poza UD tworzyły ją: Kongres Liberalno-Demokratyczny, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Partia Chrześcijańskich Demokratów, Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, Polskie Stronnictwo Ludowe-Porozumienie Ludowe oraz Polski Program Gospodarczy (jeden z klubów parlamentarnych utworzonych przez posłów Polskiej Partii Przyjaciół Piwa).

Rząd Suchockiej działał do jesieni 1993 r. Pod koniec maja tego roku, na wniosek NSZZ Solidarność, posłowie uchwalili dla niego wotum nieufności (większością tylko jednego głosu). Umożliwiło to prezydentowi Wałęsie przedterminowe rozwiązanie Sejmu i wyznaczenie terminu kolejnych wyborów, które odbyły się 19 września 1993 r. UD znalazła się w opozycji, zaś w kwietniu 1994 r. połączyła się z KLD, który znalazł się poza parlamentem, wspólnie tworząc Unię Wolności. W październiku 1993 r. premierem koalicyjnego rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego został Waldemar Pawlak. Jedną z jego pierwszych decyzji było wycofanie z parlamentu przeszło 50 projektów aktów prawnych, przygotowanych przez poprzedni gabinet.

Mimo iż przyszło mu działać w bardzo niekorzystnych warunkach społecznych (z miesiąca na miesiąc rosły niepokoje wynikające z odczuwania przez Polaków skutków przemian gospodarczych po 1989 r.), rząd Suchockiej utrzymał kurs polskiej transformacji oraz doprowadził do przyjęcia przez Sejm szeregu ważnych ustaw, jak Mała Konstytucja z października 1992 r., ustawa o podatku VAT czy nowa ordynacja wyborcza. Rządowi nie sprzyjały także warunki polityczne. W październiku 1992 r. UD została osłabiona rozłamem – partię opuściła grupa konserwatywnych działaczy z Aleksandrem Hallem na czele. W kwietniu 1993 r. w proteście przeciwko wolnorynkowej linii rządu do dymisji podał się minister rolnictwa Gabriel Janowski, przechodząc ze swoim PSL-PL do opozycji. Na miesiąc przed uchwaleniem wspomnianego wotum nieufności ambiwalentny stosunek do rządu mieli sami unici. Na tym tle wykształcił się wewnątrzpartyjny podział na Unię partyjną i Unię rządową. Była to zresztą tylko jedna z wielu kwestii dzielących członków ugrupowania.

Czytaj także

Teksty historyczne

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną