Historia

Bieżeńcy

Kim byli polscy uchodźcy w Rosji w 1915 r.

Uchodźcy na Wschód w okolicach Brześcia, 1915 r. Uchodźcy na Wschód w okolicach Brześcia, 1915 r.
W 1915 r. rosyjskie imperium zalała kilkumilionowa fala uchodźców m.in. z polskich ziem. Ich tragedia wyzwoliła niespotykaną obywatelską pomoc. Ale też niechęć. Mówiono, że niosą zarazę i przestępczość, nie chcą pracować i są roszczeniowi.
Kuchnia polowa dla bieżeńców w Bobrujsku, 1915 r. Wokół miasteczka koczowało ich ponad 100 tys. Kuchnia polowa dla bieżeńców w Bobrujsku, 1915 r. Wokół miasteczka koczowało ich ponad 100 tys.

Wojna, nazwana później pierwszą światową, trwa już blisko rok. Ofiary większych bitew liczą się w dziesiątkach, nawet setkach tysięcy. Choć opłakują je rodziny po obu stronach frontu, walki toczą się daleko od Królestwa Polskiego i Białostocczyzny.

2 maja 1915 r. wojska niemiecko-austriackie atakują Rosjan pod Gorlicami i przełamują front. Ruszają w głąb zajętej wcześniej przez carską armię Galicji; 15 maja docierają do linii Sanu, 3 czerwca odbijają twierdzę Przemyśl, a 22 czerwca wkraczają do Lwowa.

Polityka 11.2017 (3102) z dnia 14.03.2017; Historia; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Bieżeńcy"

Czytaj także

Świat

NIEMCY: Berlin ciągnie do Moskwy

Osiem dekad po pakcie Ribbentrop-Mołotow w Niemczech rośnie presja na kolejną odwilż w relacjach z Rosją. Działania polskiego rządu raczej nie studzą tego zapału.

Adam Krzemiński
02.09.2019