Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Dawno temu na dzikim wschodzie

Jak powstał Korpus Ochrony Pogranicza

Żołnierz KOP podczas warty. Żołnierz KOP podczas warty. Laski Diffusion / EAST NEWS
Bezkarność sowieckich dywersantów na Kresach II RP zmusiła rząd do utworzenia 95 lat temu Korpusu Ochrony Pogranicza.
Budowa strażnicy KOP w Stołpcach. Do 1931 r. powstały na granicy wschodniej 103 strażnice.Narodowe Archiwum Cyfrowe Budowa strażnicy KOP w Stołpcach. Do 1931 r. powstały na granicy wschodniej 103 strażnice.

Na ziemiach umęczonych długoletnią wojną zapanował znowuż gwałt i terror. Cichy, pracujący w pocie czoła mieszkaniec wsi i miast nie jest pewny dnia ani godziny. W tych warunkach cała ludność Województw Kresowych spogląda na żołnierzy KOP jako na swoich właściwych obrońców” – napisał 23 października 1924 r. w rozkazie dla Korpusu Ochrony Pogranicza minister spraw wojskowych gen. Władysław Sikorski. Cztery dni później pierwsze jednostki KOP przejęły od policji obowiązek chronienia wschodniej granicy. „Musicie wierną i wytrwałą służbą zapewnić ludności ład i spokój, zagwarantować bezpieczeństwo. Imię wasze, imię żołnierza Korpusu powołanego do ochrony granic, musi być z ufnością i szacunkiem wymawiane przez całą ludność, a jednocześnie być postrachem dla bandytów” – apelował do podkomendnych gen. Sikorski. Mijały cztery lata zmagań z grupami sowieckich dywersantów, gdy dla mieszańców Kresów zaświtała nadzieja na powrót do normalnego życia.

Grabieże Muchy

Dla Kresów podpisanie w marcu 1921 r. przez Polskę pokoju z bolszewicką Rosją wcale nie oznaczało końca wojny. W Moskwie dostrzeżono, że we wschodnich województwach II RP – wileńskim, nowogrodzkim i poleskim – od 29 do 43 proc. mieszkańców stanowią Białorusini, zwykle nie poczuwający się do związków z państwem polskim. To oraz powszechna bieda miały czynić te tereny podatnymi na wpływ komunistycznych idei. „W marcu 1921 roku Zarząd Wywiadowczy [Sztabu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej – przyp. aut.] rozpoczął formowanie i przerzucanie na terytorium Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi oddziałów bojowników w celu zorganizowania masowego oporu zbrojnego wobec polskich władz – opisują w monografii „Impierija GRU” („Империя ГРУ”) Aleksandr Kołpakidi i Dmitrij Prohorow.

Polityka 42.2019 (3232) z dnia 15.10.2019; Historia; s. 46
Oryginalny tytuł tekstu: "Dawno temu na dzikim wschodzie"
Reklama