Historia

Odkrycie Francji

Jak powstała pierwsza mapa Francji

Portret Giovanniego Domenica Cassiniego, który rozpoczął prace nad kartograficznym opisem Francji, rycina z XIX w. Portret Giovanniego Domenica Cassiniego, który rozpoczął prace nad kartograficznym opisem Francji, rycina z XIX w. EAST NEWS
Gdyby Ludwik XV wyjechał kilkadziesiąt kilometrów za Wersal, nie tylko nie zrozumiałby języka, w którym mówili jego poddani, ale najpewniej w ogóle nie zorientowałby się, w jakim jest państwie.
Obserwatorium astronomiczne w Paryżu, którego Domenico Cassini był dyrektorem, rycina z epoki. Obserwatorium astronomiczne w Paryżu, którego Domenico Cassini był dyrektorem, rycina z epoki.

Wszystko, co w kraju Gallów XVIII w. znajdowało się poza stolicą, kilkoma znaczniejszymi miastami i głównymi szlakami, stanowiło prawdziwą terra incognita. Poza Paryżem i najbliższymi okolicami niewiele osób wiedziało, co to znaczy być Francuzem. Kiedy więc w 1746 r. król nakazał sporządzić jak najdokładniejszą mapę swego królestwa, w głąb kraju ruszyły dziesiątki kartografów oraz mierniczych. To monumentalne przedsięwzięcie było prawdziwym odkryciem Francji.

Białe plamy

Misję zbadania tych nieodkrytych ziem, których mieszkańcy posługiwali się tysiącami dialektów, żyli w odosobnionych wspólnotach i rządzili się własnymi prawami, z woli króla realizowali członkowie rodu Cassinich.

Polityka 1.2020 (3242) z dnia 29.12.2019; Historia; s. 67
Oryginalny tytuł tekstu: "Odkrycie Francji"

Czytaj także

Historia

Dawni medycy i lekarscy kaci

Balwierze, wyrwizęby i kaci, czyli dawni medycy i ich terapie.

Dariusz Łukasiewicz
17.12.2019