Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty w okazyjnej cenie!

Subskrybuj
Kraj

Wybory samorządowe w listopadzie i grudniu

Kogo wybierzemy w niedzielę

Marta Błażejowska / Agencja Gazeta
21 listopada pójdziemy do urn, by wybrać 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz 47 tys. radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Termin wyborów samorządowych ogłosił w środę premier Donald Tusk.

Druga tura (dotyczy jedynie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów) zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, czyli 5 grudnia. Za kilka dni, w momencie ogłoszenia decyzji premiera w Dzienniku Ustaw, rozpocznie się kampania wyborcza, która potrwa do 19 listopada. Tydzień wcześniej, czyli 12 listopada, zakończą kadencję obecne władze samorządowe.

Ogłaszając termin wyborów Donald Tusk podkreślał, że wybrał go po konsultacji z Państwową Komisją Wyborczą. - Z satysfakcją przyjąłem opinię PKW, że jest to termin optymalny z punktu widzenia możliwości organizacyjnych - stwierdził Donald Tusk. Jak poinformowała PKW, wybory będą kosztować budżet państwa 153 mln zł.

Jak wybiera się wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Bezpośrednie wybory szefów miast i gmin wprowadził parlament w 2002 r. (wcześniej wybierali ich radni).

Wójtem, burmistrzem lub prezydentem może zostać każda osoba, która skończyła 25 lat i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie i ścigane przez prokuraturę. Kandydatury zgłaszać mogą komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, stowarzyszenia lub sami wyborcy. W zależności od wielkości gminy wymagane jest również zgromadzenie odpowiedniej liczby podpisów – minimum 150 (w gminach do 5 tys. mieszkańców), maksymalnie trzy tysiące (w gminach powyżej 100 tys.). W wyborach wygrywa ten kandydat, który w pierwszej turze zgromadził więcej niż połowę głosów lub w drugiej (do której wchodzą dwaj najlepsi) zyskał zwykłą większość.

Starostów i marszałków województw wybierają radni (odpowiednio – rady powiatu i sejmiku województwa).

Jak się wybiera radnych

Radnym gminnym, powiatowym lub wojewódzkim może zostać każda osoba pełnoletnia, która posiada pełne prawa wyborcze i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

W przypadku radnych gminnych, sposób ich wyłaniania różni się w zależności od wielkości gminy.

W tych do 20 tys. mieszkańców o wyborze rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów (którzy wcześniej muszą zebrać co najmniej 25 podpisów, by w ogóle zostać dopuszczonymi do elekcji). Oznacza to, że mandaty otrzymają ci, którzy dostali ich najwięcej.

W przypadku gmin liczących więcej niż 20 tys. mieszkańców dochodzi jeszcze próg - miejsca w radzie dzieli się między listy kandydatów lub grupy list (im do rejestracji potrzeba 150 podpisów). W pierwszym przypadku na mandaty mogą liczyć wyłącznie ci, na których listy oddano co najmniej pięć procent głosów, w drugim – gdy został przekroczony próg dziesięcioprocentowy.

Ten drugi system stosowany jest również przy wyłanianiu radnych powiatowych i wojewódzkich.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną