Pismo z żądaniem wstrzymania emisji filmu o Barbarze Blidzie

 

Adwokat Bartłomiej Litwińczuk

Kancelaria Adwokacka

 

1.       Bogdan Święczkowski

2.       Grzegorz Ocieczek

Pan

Włodzimierz Ławniczak

p.o. Prezesa Telewizji Polskiej S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 

WEZWANIE DO USUNIĘCIA FRAGMENTÓW FILMU

ORAZ WSTRZYMANIA EMISJI FILMU

 

Działając w imieniu Bogdana Święczkowskiego – byłego szefa ABW i Grzegorza Ocieczka – byłego z-cy szefa ABW, na podstawie art. 79 ustawy prawo autorskie a art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji domagam się natychmiastowego usunięcia lub doprowadzenia do usunięcia z tzw. fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. „Wszystkie ręce umyte. Sprawa Barbary Blidy” – autorstwa Sylwestra Latkowskiego i Piotra Pytlakowskiego tych fragmentów w których wykorzystywane są nagrane wspomnienia Bogdana Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka oraz wstrzymania emisji tego filmu do czasu usunięcia w/w fragmentów filmu.

Wspomnienia te bowiem zostały następnie nagrane fonicznie [za pomocą dyktafonu] za zgodą Bogdana Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka li tylko jako materiał pomocniczy do wywiadu z wyżej wymienionymi, który miał być opublikowany w formie pisemnej, tj. książce Sylwestra Latkowskiego i Piotra Pytlakowskiego dotyczącej samobójczej śmierci Barbary Blidy. Spisane wypowiedzi zostały zresztą przez Bogdana Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka autoryzowane i z posiadanej wiedzy wynika, iż zostaną wykorzystane we wskazanym wydawnictwie książkowym.

W/w nie wyrażali zgody, a nawet wyraźnie zaznaczyli w rozmowie z Sylwestrem Latkowskim i Piotrem Pytlakowskim, że nagrane wspomnienia w/w z czasów, kiedy kierowali ABW nie mogą być w żadnej formie opublikowane w jakimkolwiek nagraniu filmowym. Wykorzystanie w/w materiału fonicznego stanowi więc naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy prawo prasowe.

Przedmiotowe wspomnienia objęte są prawami autorskimi należącymi do Bogdana Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka i mogą być rozpowszechniane wyłącznie za ich zgodą. Wskazani autorzy zgodę taką uzyskali tylko na umieszczenie autoryzowanych wspomnień w wydawnictwie książkowym.

Reasumując publiczne rozpowszechnianie w utworze telewizyjnym wspomnień Bogdana Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka bez ich zgody stanowić będzie rażące naruszenie ich praw autorskich i spowoduje konieczność uzyskania na drodze sądowej orzeczenie uniemożliwiającego rozpowszechnianie w takiej formie wskazanego filmu oraz powstanie wielomilionowego roszczenia odszkodowawczego.

Wskazać bowiem trzeba, iż Bogdan Święczkowski i Grzegorz Ocieczek pełnią funkcje publiczne [prokuratorów] i przedstawienie bez ich zgody nagranych wspomnień w filmie, którego obiektywizm już dziś jest podważany, narazi ich na utratę zaufania publicznego oraz może poniżyć ich w opinii społecznej.

 

Adwokat Bartłomiej Litwińczuk

 

CZYTAJ TAKŻE: Nasza recenzja filmu Latkowskiego i Pytlakowskiego o sprawie Barbary Blidy >>

CZYTAJ TAKŻE: Reportaż - nieznane fakty ze sprawy Barbary Blidy >>

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną