Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Ustawa niczyja

Ośrodek dla uchodźców w Łomży. Ośrodek dla uchodźców w Łomży. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad nową ustawą o cudzoziemcach. Projekt był poddany konsultacjom międzyresortowym oraz społecznym z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Do resortu spłynęło kilkadziesiąt dokumentów z uwagami. Pozytywnie przyjęto zmianę, według której pracodawcy nie będą już musieli starać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Obcokrajowiec będzie mógł je załatwić razem z pozwoleniem na pobyt na trzy lata. Pozostałe zapisy projektu budzą jednak wiele wątpliwości.

Chodzi głównie o dodatkowe warunki, które cudzoziemcy będą musieli spełnić, aby zalegalizować pobyt w Polsce. To m.in. obowiązek wykazania się stałym i regularnym dochodem na poziomie minimalnego wynagrodzenia, które w tym momencie wynosi 1500 zł. To trzy razy więcej, niż wymaga się obecnie. Z kolei, aby przedłużyć pobyt na czas nieoznaczony, cudzoziemcy będą musieli zdać egzamin z jęz. polskiego na poziomie A2. Problem w tym, że nie istnieją nawet arkusze egzaminacyjne na tym poziomie.

– To bardzo restrykcyjne wymogi, jak na standardy europejskie. Według prawa unijnego podstawowym kryterium legalizacji powinna być długość przebywania w danym kraju. Skutek może być taki, że pozwolenia na pobyt w charakterze rezydenta długoterminowego w Polsce po prostu nie będą wydawane – tłumaczy Ksenia Naranovich z Fundacji Rozwoju Oprócz Granic. W świetle nowych przepisów utrudnione będzie również rozpoczynanie przez cudzoziemców działalności gospodarczej, chociaż w opinii Ministerstwa Gospodarki nie stanowi to zagrożenia dla polskiego rynku, a wręcz pomogłoby w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Sprzeciw organizacji pozarządowych budzą też przepisy dotyczące zamykania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych i aresztach deportacyjnych. Po niedawnych strajkach głodowych w ośrodkach zapowiadano, że regulacje w tej kwestii zostaną złagodzone. Tymczasem priorytetem wciąż będzie umieszczenie w ośrodku zamkniętym osoby, która nielegalnie przekroczyła granicę, w tym również dzieci powyżej 13 roku życia, jeśli są bez opieki. Zaniepokojenie takimi zapisami w projekcie ustawy wyraził również rzecznik praw dziecka oraz polski przedstawiciel Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców. Organizacje pozarządowe nie kryją rozczarowania. – Ministerstwo zapowiadało, że nowa ustawa znacznie ułatwi legalizację pobytu oraz podejmowanie pracy obcokrajowcom. Tymczasem obecny projekt będzie ich raczej do tego zniechęcał i utrudniał im życie – komentuje Jacek Białas, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przesłała do MSW prawie 30 stron uwag. Według wcześniejszych zapowiedzi nowa ustawa miała trafić do Rady Ministrów na przełomie stycznia i lutego 2013 r. Teraz MSW ostrożnie mówi o pierwszym kwartale przyszłego roku. Obiecuje dokładne zapoznanie się ze wszystkimi nadesłanymi uwagami. Jeśli przed skierowaniem projektu do Sejmu pewne zmiany nie zostaną wprowadzone, na nowej ustawie mało kto skorzysta. Ani państwo, ani cudzoziemcy, którym bardziej będzie opłacało się pozostawać w szarej strefie.

 

Polityka 50.2012 (2887) z dnia 12.12.2012; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 14
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną