Quiz wiedzy o Unii Europejskiej - poprawne odpowiedzi

1.  Od którego roku używana jest nazwa Unia Europejska?
od 1974 r.
od 1960 r.
od 1993 r. (prawidłowa odpowiedź)
od 1997 r.

2. Ile jest oficjalnych języków urzędowych w Unii Europejskiej?
2
3
28
24 (prawidłowa odpowiedź)

3. Która z wymienionych osób, nie była jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej:
Paul Henri Spaak
Robert Schuman
Alcide de Gasperi
Georges Pompidou (prawidłowa odpowiedź)

4. Które z wymienionych państw dołączyło do Unii Europejskiej jako ostatnie:
Chorwacja (prawidłowa odpowiedź)
Rumunia
Bułgaria
Cypr
 
5. Które z wymienionych państw nie należy do Unii Europejskiej:
Finlandia
Islandia (prawidłowa odpowiedź)
Austria
Szwecja

6.  Ile gwiazdek znajduje się na fladze Unii Europejskiej?
12 (prawidłowa odpowiedź)
15
28
zawsze tyle, ile państw członkowskich

7.  Muzyka do hymnu UE powstała na podstawie utworu:
Jana Sebastiana Bacha
Amadeusza Mozarta
Krzysztofa Pendereckiego
Ludwika van Beethovena (prawidłowa odpowiedź)
 
8.  Co jest symbolem waluty europejskiej (euro)?
grecka litera epsilon przecięta jedną poziomą linią
grecka litera epsilon przecięta dwiema poziomymi liniami (prawidłowa odpowiedź)
grecka litera epsilon przecięta jedną pionową linią
grecka litera epsilon przecięta dwiema pionowymi liniami

9.  Dzień Europy obchodzimy 9 maja. Na pamiątkę jakiego wydarzenia ustanowiono ten dzień?
podpisania planu Schumana (prawidłowa odpowiedź)
podpisania planu Marshalla
zakończenia drugiej wojny światowej
powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

10. Która z wymienionych instytucji ma status instytucji unijnej?
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Rada Europy
Europejski Trybunał Obrachunkowy (prawidłowa odpowiedź)

11.   W ilu państwach Unii euro jest obowiązującą walutą?
10
12
15
18 (prawidłowa odpowiedź)

12.   Które z wymienionych krajów unijnych nie przyjęło euro jako swojej waluty:
Estonia
Słowacja
Dania (prawidłowa odpowiedź)
Cypr

13. Jak długo trwa prezydencja (przewodnictwo) w Unii Europejskiej?
3 miesiące
6 miesięcy (prawidłowa odpowiedź)
12 miesięcy
18 miesięcy

14. Który z polskich polityków nie był unijnym komisarzem:
Jerzy Buzek  (prawidłowa odpowiedź)
Danuta Hűbner
Janusz Lewandowski
Paweł Samecki

15.   Jaki procent ludności całego świata zamieszkuje UE?
7 proc. (prawidłowa odpowiedź)
12 proc.
18 proc.
20 proc.

16.   Które z państw członkowskich UE wytwarza najwięcej energii odnawialnej?
Austria (prawidłowa odpowiedź)
Finlandia
Niemcy
Holandia

17.   Który z traktatów wprowadził reformę instytucjonalną UE i nowe zasady głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE?
Traktat brukselski - 1965
Traktat amsterdamski - 1997
Traktat z nicejski – 2001 r. (prawidłowa odpowiedź)
Traktat lizboński – 2007

18.   Która z wymienionych instytucji nie ma w Brukseli swojej siedziby głównej?
Parlament Europejski (prawidłowa odpowiedź)
Rada Unii Europejskiej
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów

19. Gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Banku Centralnego?
we Frankfurcie nad Menem (prawidłowa odpowiedź)
we Frankfurcie nad Odrą
w Brukseli
w Londynie

20. Kto był pierwszym ambasadorem Polski przy Komisji Wspólnot Europejskich?
Jacek Saryusz-Wolski
Bronisław Geremek
Jan Kułakowski (prawidłowa odpowiedź)
Jan Truszczyński

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj