Piszemy o wszystkim, co ważne

Codziennie coś nowego. Bądź w centrum wydarzeń.

Subskrybuj
Kraj

Osiem kroków milowych

Najważniejsze cele ONZ związane z rozwojem

United Nations Photo / Flickr CC by 2.0

Państwa ONZ przyjęły w 2000 r. tzw. Deklarację Milenijną, w której zobowiązały się do 2015 r. osiągnąć osiem celów związanych z rozwojem. ONZ ocenia, że kilka z celów udało się osiągnąć (postawiliśmy przy nich znak +), inne są w zasięgu (?) lub jeszcze nie (-).

1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód
Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1,25 dol. dziennie (+)
Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, którzy cierpią głód (?)

2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym (-)

3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet
Wyeliminować nierówny dostęp do edukacji podstawowej (+)
Wyeliminować nierówny dostęp do wszystkich szczebli edukacji (-)

4. Ograniczyć umieralność dzieci
Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci do lat 5 (-)

5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami
Zmniejszyć o 3/4 umieralność matek (-)

6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób
HIV (-)
Malaria (+)
Gruźlica (+)

7. Stosować zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi
Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi bez dostępu do czystej wody pitnej (+)
Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi bez dostępu do sanitariatów (-)
Do 2020 r. osiągnąć znaczącą poprawę warunków życia przynajmniej 100 mln mieszkańców slumsów (+)

8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju m.in. poprzez jasny system handlowo-finansowy, redukcję ceł, redukcję długów (-/+)

Dziś kraje ONZ dyskutują nad listą tzw. celów zrównoważonego rozwoju, którymi świat ma się kierować przez następne lata.

Źródło: The Millenium Development Goals Report 2014

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną