Kraj

Pora utemperować polskich duchownych

Apel do rządu RP: Duchowni nie mogą naruszać zasad konstytucji

Mirosław Gryń / Polityka
Nie można przejść do porządku dziennego nad naruszaniem konstytucyjnych zasad funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej.
Prof. Jan WoleńskiPaweł Ulatowski/Polityka Prof. Jan Woleński

Potrzebna, a wręcz niezbędna jest obywatelska reakcja na ostatnie poczynania Kościoła katolickiego (dokładniej: jego części) wobec Bronisława Komorowskiego, jeszcze urzędującego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma przy tym znaczenia to, że kończy swoje urzędowanie, ponieważ sprawa dotyczy przestrzegania fundamentalnych zasad leżących u podstaw naszej państwowości.

Podpisując tzw. ustawę o in vitro, Prezydent RP skorzystał ze swojego konstytucyjnego prawa. Każdy może kwestionować decyzję o podpisaniu rzeczonej ustawy, odwołując się do zasad moralnych. Sposób wyrażania takiego protestu jest sprawą indywidualną. Kto czyni to tak, jak to dzieje się w programach rozgłośni Radio Maryja, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Sugestie dla księży („Nasz Dziennik”, 31 lipca 2015) dotyczące tego, czy Bronisław Komorowski oraz inni politycy opowiadający się za metodą in vitro, mają prawo do korzystania z pełnego uczestnictwa w katolickich praktykach religijnych z powodu skorzystania ze swego konstytucyjnego uprawnienia i dalsza publiczna dyskusja na ten temat – są wydarzeniem bezprecedensowym w nowożytnej historii stosunków pomiędzy jakimkolwiek państwem a Kościołem katolickim.

Każdy jako tako obznajmiony z prawem kanonicznym wie, że w rozważanym przypadku nie mają zastosowania tzw. latae sententiae, określające przyczyny ekskomuniki z mocy prawa. A skoro nie mają, to jedyną podstawą ograniczenia kogokolwiek w pełnym uczestnictwie w praktykach religijnych jest treść relacji pomiędzy spowiednikiem a osobą spowiadającą się.

Co więcej, tajemnica spowiedzi znajduje się w latae sententiae, co znaczy, że kwestia pełnego udziału konkretnej osoby w praktykach religijnych nie może być przedmiotem oficjalnych zaleceń wskazujących, jak duchowny ma zachować się w danym wypadku, np. widząc, że określona osoba korzysta (lub chce to uczynić) z tej lub innej praktyki religijnej.

Czynienie tej kwestii przedmiotem publicznej debaty pełnej gróźb wobec ludzkiego sumienia i niewybrednych epitetów stanowi gorszący przykład postawy sprzecznej z najbardziej elementarnymi regułami ładu społecznego. Jest rzeczą żenującą, że te oczywiste prawdy trzeba przypominać duchownym, w tym niektórym biskupom, a także specjalistom od teologii moralnej. Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, że kampania w sprawie pełnego uczestnictwa takich lub innych polityków w praktykach religijnych jest wątpliwa z teologicznego punktu widzenia.

Ale ten aspekt nie jest najważniejszy z obywatelskiego punktu widzenia w przeciwieństwie do jej czytelnych intencji politycznych. Nie można przejść do porządku dziennego nad naruszaniem konstytucyjnych zasad funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności art. 25 Konstytucji RP, stanowiącego m.in., że stosunki pomiędzy państwem polskim a związkami wyznaniowymi „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”.

Jakkolwiek Kościół katolicki ma pełne prawo do propagowania swego rozumienia dobra człowieka i dobra wspólnego, musi uznać, że nie jest wyłącznym autorytetem w tych materiach.

Naszym zdaniem konieczne jest wezwanie oficjalnego przedstawiciela dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej akredytowanego w Polsce do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zażądanie od niego interwencji temperującej poczynania Episkopatu polskiego, jego poszczególnych przedstawicieli i innych duchownych naruszające konstytucyjne i konkordatowe zasady stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim.

PS Artykuł w „Naszym Dzienniku” jest dostępny po uprzednim wykupieniu. Jest to znakomity przykład aplikacji zasady „Pecunia non olet” do zagadnień moralnych.

— prof. Jan Woleński (UJ), filozof prawa i języka, logik

*

Chętnych, którzy chcieliby podpisać niniejszy list, prosimy o przesłanie imienia i nazwiska na adres: internet@polityka.pl

*

Pod listem podpisali się:

1. Monika Małecka
2. Katarzyna Winsch-Supera
3. Tomasz Rejmer
4. Jacek Zeman
5. Anna Iwańska
6. Aneta Hallberg
7. Mateusz Zurawik
8. Beata Kotarska
9. Arkadiusz Czekay
10. Agata Szczerbiak
11. Jolanta Straszewska
12. Jadwiga Majchrzak
13. Magdalena Nowak
14. Tomasz Kalbarczyk
15. Joanna Banaś
16. Regina Perkowska
17. Katarzyna Rembiasz
18. Izabela Morska
19. Agnieszka Ziółkowska
20. Olgierd Wąsowicz
21. Katarzyna Gibała-Nowak
22. Paweł Chromcewicz
23. Bogdan Miś
24. Marta Czeluscinska-Murawiec
25. Sylwia Kosmala
26. Izabela Kiriczok
27. Michał Beffinger
28. Monika Dowgiałło
29. Marta Glińska
30. Kamil Maciąg
31. Karolina Czarnecka
32. Bartłomiej Lis
33. Elżbieta Lach
34. Katarzyna Pawlikowska
35. Izabela Ślusarek
36. Ryszard Będkowski
37. Piotr Łukasiewicz
38. Ewa Szymecka
39. Karol Makowski
40. Prof. Stanisław Obirek
41. Maria Kuncewicz
42. Agnieszka Malinowska
43. Prof. Shoshana Ronen
44. Agata Pisarska
45. Leszek Tyboń
46. Małgorzata Miłaszewska
47. Natalia Pokrywka
48. Tomasz Sadurski
49. Małgorzata Borowska
50. Aleksandra Żelazińska
51. Agnieszka Wolf
52. Bogdan Tłuchowski
53. Maria Augustyńczyk
54. Dariusz Bieńkowski
55. Iwona Zakrocka
56. Marek Olesiński
57. Magdalena Nowak
58. Andrzej Koraszewski
59. Antoni Orlikowski
60. Jacek Minorczyk
61. Ewa Maria Lizak
62. Mateusz Węgrzyn
63. Jacek Kubiak
64. Andrzej Maziarz
65. Filip Wadowski
66. Viola Kowalska
67. Marek Konopacki
68. Andrzej Majka
69. Sabina Pilat
70. Katarzyna Szyszkiewicz-Kosik
71. Renata Kornicka
72. Jolanta Kornicka
73. Dariusz Przerwa
74. Monika Dźwierzyńska
75. Agata Jabłońska
76. Andrzej Michalski
77. Ewa Wróblewska
78. Barbara Purol
79. Anna Wróblewska
80. Grzegorz Basarab
81. Katarzyna Rejzerewicz
82. Damian Kieruj
83. Jolanta Ciach
84. Katarzyna Surdyka
85. Urszula Banat
86. Barbara Bricout
87. Grzegorz Zaleski
88. Grażyna Pietrowska
89. Tomasz Pietrowska
90. Marian Józefczyk
91. Marek Ubysz
92. Agnieszka Hałaczkiewicz
93. Halina Skorek
94. Andrzej Skorek
95. Sława Wyrwa
96. Katarzyna Buśko
97. Sergiusz Papuga
98. Ewa Biela
99. Bartłomiej Leś
100. Renata M. Niemierowska
101. Anna Stefańska
102. Marian Wawrzynkowski
103. Magdalena Papuga
104. Alicja Erchard
105. Kacper Piechaczek
106. Stanisław Pietrzyk
107. Grzegorz Hinc
108. Maja Zakrzewska
109. Michał Jędrak
110. Anna Marcinkowska
111. Michał Jadrzak
112. Jerzy Łukaszewski
113. Dorota Radecka
114. Zbigniew Mostowski
115. Barbara Żydczak
116. Eugenia Zwiernik
117. Eliza Susdorf
118. Krystyna Napiórkowska
119. Dariusz Tkocz
120. Igor Klar
121. Kazimierz Ożóg
122. Krystyna Miller
123. Eugeniusz Piłat
124. Adam Babicz
125. Zbigniew Miller
126. Michał Orlicki
127. Marek Prusakowski
128. Dagmara Weinkiper-Hälsing
129. Jarek Chmielewski
130. Anna Marcinkowska
131. Ireneusz Romanowski
132. Rafał Mundry
133. Krzysztof Kozubowski
134. Agnieszka Boruszkowska
135. Michał Wiśniewski
136. Filip Słowik
137. Teresa Urbańska
138. Aleksander Nikiel
139. Grzegorz Malinowski
140. Katarzyna Mikołajczak
141. Elżbieta Osińska
142. Łukasz Zołotar
143. Maja Levergne
144. Agnieszka Paduch
145. Irena Paduch
146. Jacek Kubiak
147. Marcin Kryjak
148. Dorota Pliszczyńska
149. Artur Kulik
150. Lech Kozłowski
151. Izabela Rogalska
152. Elżbieta Rogalska
153. Janusz Rogalski
154. Cezary Zięciak
155. Ireneusz Stanisław Niedźwiecki
156. Janusz M. Wawer
157. Marian Talar
158. Ewa Burczyk
159. Aleksandra Szeliga
160. Urszula Korycka
161. Paweł Banczew
162. Bożena Kurek
163. Joanna Zywert
164. Karol Frąckowiak
165. Adam Kak
166. Tadeusz Woleński
167. Natalia Kaczor
168. Andrzej Gancorz
169. Iwona Ewertowska-Klaja
170. Janusz M. Dąbrowski
171. Stanisław Stęplowski
172. Katarzyna Rosiak
173. Andrzej Huniewicz
174. Piotr Kowalski
175. Antoni Pilch
176. Magdalena Szpilman
177. Olga Andrynowska
178. Krzysztof Podemski
179. Lech Isakiewicz
180. Marta Żakowska
181. Agata Purol
182. Paweł Nawalany
183. Marcin Zawadzki
184. Daria Wilanowicz
185. Aniela Sadowska
186. Anna Żarnowiecka
187. Rafał Haendel
188. Marta Syrwid
189. Marek Nowakowski
190. Mateusz Kijowski
191. Krystyna Redłowska
192. Sławomir Redłowski
193. Grażyna Roguż
194. Tomasz Żuczek
195. Agnieszka Budzyna
196. Marek Krasucki
197. Nina Nowakowska
198. Natalia Rapp
199. Jerzy Sobczyński
200. Anna Marcol
201. Stanisław Stasiński
202. Włodzimierz Nowak
203. Łukasz Skurczyński
204. Monika Chmarzyńska
205. Hanna Bieluszko
206. Renata Szperlińska
207. Jan Machowski
208. Dorota Bielska
209. Barbara Sielnicka-Kalmus
210. Tadeusz Jorkstas
211. Marek Kubale
212. Janusz Machowski
213. Anna Nowak
214. Dr Joanna Preizner
215. Anna Kubale
216. Jolanta Wrońska
217. Teresa Urbańska
218. Cezary Kunicki
219. Radosław Lewandowski
220. Leszek Kwiatkowski
221. Bernard Kujawski
222. Agnieszka Grabowska
223. Krystyna Kmiecik
224. Marcin Buła
225. Janusz Ossowski
226. Maria Domagała
227. Maria Tajchman
228. Kinga Zygma
229. Anna Grudzińska-Mazurkiewicz
230. Jerzy Sójka
232. Jakub Urbanik
233. Krystyna Kolwas
234. Ewa Kurowska
235. Barbara Adam
236. Marta Habior
237.
Zofia Bohdanowicz
238. Tomasz Zastróżny
239. Roman Lewandowski
240. Krzysztof Sikorski
241. Mateusz Bakalarczyk
242. Piotr Sowa
243. Teresa Wołoszczuk
244. Urszula Gembczyk
245. Paula i Mirosław Sawiccy
246. Agata Lewandowska
247. Marek Cecot
248. Pawel Wewiórski
249. Jolanta Rolewska
250. Zofia Mroczkowska
251. Krzysztof Garus
252. Wiesław Sitkowski
253. Ewelina Moerkerk
254. Monika Wewiórska
255. Zofia Jankiewicz
256. Beata Bińko
257. Prof. Dariusz Libionka
258. Rafał Matuszewski
259. Olga Sikora
260. Piotr Małowiejski
261. Katarzyna Połowczuk
262. Maria Szturo-Over

263. Przemysław Wiszniewski
264. Joanna Zaworska
265. Paweł Iwaniec
266. Anna Cholewa-Selo
267. Jadwiga Kwiek
268. Joanna Kownacka-Kacperska
269. Maria Ostaszewska
270. Elżbieta Kaczorowska
271. Stefan Kaczorowski
272. Maciej Kruszka
273. Paweł Bernaciak
274. Adriana Wegemund
275. Maria Lejman-Kasz
276. Agnieszka Grzywaczewska
277. Wojciech Piątkowski
278. Renata Zawadzka-Ben Dor
279. Robert Ropel
280. Joanna Türer
281. Dagmara Bąk
282. Ewa Baranowska
283. Irena Monika Niżyńska-Dereń
284. Agnieszka Rudzińska
285. Marek Kowalski
286. Rafał Kochański
287. Maria Grażyna Bińkowska
288. Małgorzata Melchior
289. Danuta Majewska
290. Krystyna Kamińska
291. Anna Hajdamowicz
292. Lidia Wiemann
293. Krzysztof Panasik
294. Michal Huniewicz
295. Agnieszka Pańczyk
296. Danuta Kasperska
297. Jan Ostaszewski
298. Danuta Migdał-Ptasińska
299. Barbara Panasik
300. Jacek Linde
301. Edward Adamski
302. Adam Mazurek
303. Alicja Zielińska
304. Marek Zürn
305. Aleksandra Aida Zawisza
306. Ewa Zofia Wojtasik
307. Zdzisław Pietraszek
308. Piotr Solowiej
309. Maria Faustyna Bielawska
310. Maria Lubieniecka
311. Krzysztof Gajda
312. Matylda Kotlińska
313. Magdalena Przydatek
314. Tomek Osuch
315. Bożena Jakubowska
316. Jadwiga Konopacka
317. Jadwiga Klesk
318. Olga Katarzyna Szczepaniak
319. Zenobia Urban
320. Lucyna Kuźmicz
321. Andrzej Duduś
322. Alicja Nowak
323. Elżbieta Sardecka-Sokół
324. Prof. Monika Płatek
325. Halina Maria Machul
326. Wojciech Kubalewski
327. Jan Pintal
328. Seweryn Czwojdrak
329. Marcin Pączkowski
330. Janusz Zajączkowski
321. Sławomira Podwojska
322. Piotr Ciesielski
323. Janusz Krajniak
324. Bogusława Połeć
325. Izabella Dziewanowska
326. Barbara Strzelczak
327. Ewa Baciaszek
328. Jacek Żmuda
329. Helena Zawada-Jurkiewicz
330. Łucja Lange
331. Karol Żmijewski
332. Jolanta Cienkus
333. Jan Daniecki
334. Ewa Borguńska
335. Agnieszka Sobol-Ciałowicz
336. Karolina Olbromska
337. Małgorzata Musiała
338. Maria Woźniak
339. Anna Oryńska
340. Marta Wójcik
341. Monika Płusko-Żurawik
342. Dariusz Szczuka
343. Kamila Ciechorska
344. Hubert Frei
345. Tomasz Bąk
346. Jean-Jacques Granas
347. Adam Jakoniuk
348. Agnieszka Jakoniuk
349. Tomasz Bętkowski
350. Krzysztof Martyn
351. Ewa Martyn
352. Helena Kopycińska
353. Anna Jakubowska
354. Dr Łukasz Serafin
355. Anna Maria Kowalska
356. Marek Jurków
357. Andrzej Stojowski
358. Karolina Pierańska
359. Leszek Biernacik
360. Majka Kraszewska
361. Ewa Oślizło
362. Ewa Spoczyńska
363. Agnieszka Predko-Engel
364. Anna Engelking
365. Jakub Łuczak
366. Kaja Kostyrko
367. Michał Korolczuk
368. Teresa Małecka
369. Daniel Drukalski
370. Konrad Duda
371. Hanna Zamorska
372. Zygmunt Barzęc
373. Elżbieta Cieplińska
374. Beata Konczarek
375. Anna Tomczyk
376. Anna Wróbel
377. Grażyna Szmigielska
378. Agnieszka Lemieszek
379. Agata Ulatowska
380. Andrzej Wendrychowicz
381. Izabella Olszewska
383. Elżbieta Anna Zioło
384. Katarzyna Kochman
385. Jan Gałązka
386. Małgorzata Halaba
387. Alicja Dahlke
388. Michał Gerszewski
389. Maria Franecka
390. Aleksandra Paradowska-Grotkowski
391. Damian Wierzchowski
392. Krystyna Pytlarz
393. Dr Jan Komsta
394. Paweł Grabski
395. Wojciech Marek Siudziński
396. Andrzej Krzyżaniak
397. Bartłomiej Rams
398. Ewa Winiarska-Perkowska
399. Dorota Wróblewska
400. Paulina Frąckiewicz
401. Anna Złocka
402. Marek Karwowski
403. Aneta Sharp 
404. Iwona Kaczmarek
405. Tadeusz Nowak
406. Krzysztof Sekular
407. Tadeusz Chlabicz
408. Natalia Lubaś
409. Elwira Fonfara
410. Michał Kaczmarek
411. Andrzej Dawid Kwiatkowski
412. Joanna Gawin 
413. Aleksander Kiosewski
414. Piotr Kowalczyk
415. Maciej Osetek
416. Marek Stanczyk
417. Alicja Łukasiewicz
418. Helena Dziewaltowska
419. Aleksander Sibilski 
420. Łukasz Galiński
421. Janusz Świętoń
422. Alicja Turk
423. Maria Litwiniuk
424. Anna Dörfler
425. Kamil Watras
426. Katarzyna Golik
427. Anna Włodarczyk
428. Lucyna Grabowska
429. Mirosława Powalisz
430. Andrzej Kossowski
431. Hanna Kurkiewicz
432. Barbara Kubiak-Skórnicka
433. Zdzisław Szafran
434. Włodzimierz Kurpas
435. Alicja Malinowska
436. Sylwia Kudynowska
437. Jolanta Władek
438. Jakub Sajkowski
439. Andrzej Buczkowski
440. Barbara Pisarzewska
441. Ewa Jankowicz
442. Rafał Kulig
443. Anna Srebro
444. Izabela Więcławska
445. Agnieszka Dynowska
446. Izabela Ławicka
447. Ewa Stawarz
448. Janina Kramarczyk
449. Olga Górna
450. Ewa Kaczmarek
451. Ewa Ikwanty
452. Izabella Ska
453. Artur Winiarski
454. Dariusz Adler
455. Agata Majtczak
456. Grażyna Wódz
457. Marta Wódz
458. Wojciech Wódz
459. Wojciech Ptaszek
460. Aurelia Suliga
461. Zofia Zielonka
462. Piotr Bińczyk
463. Sarah Kuźmicz 
464. Marcin Kotas
465. Tatiana Barkovskiy
466. Aldona Kowal
467. Mark Zommer
468. Jarosław Stąpel
469. Marta Grygier-Synakiewicz
470. Mateusz Synakiewicz
471. Agnieszka Goławska
472. Joanna Pawlak
473. Roman Sąsiada
474. Łukasz Jezierski
475. Teresa Jarzyńska
476. Magdalena Wójtowicz
477. Teresa Żółkoś
478. Piotr Doroz
479. Andrzej Hensoldt
480. Elzbieta Djupsjöbacka
481. Maja Siemek
482. Tadeusz Drzewiecki
483. Sylwia Chylińska
484. Mariusz Tymosz
485. Ludmiła Sidorowska
486. Prof. Jan Zimmermann
487. Dr Małgorzata Zimmermann
488. Joanna Wiśniewska
489. Ireneusz Pilipczuk
490. Jowita Marcinkowska
491. Agata Cichosz
493. Voyt Rozner
494. Piotr Mielecki
495. Agata Pacek
496. Ireneusz Jeziorski
497. Adam Frąckowiak
498. Katarzyna Duplak
499. Anna Krochmal
500. Robert Kędzierski
501. Andrzej Polechoński
502. Natalia Matusiak
503. Krzysztof Olszewski
504. Monika Kidyba
505. Marcin Skrzekucki
506. Marek Szymański
507. Grażyna Mauchnik
508. Janina Jarmak
509. Małgorzata Blomkwist
510. Jacek Tomczak
511. Dr Piotr Kapusta
512. Ewa Browarczyk
513. Krzysztof Krasowski
514. Iwona Maria Mehlberg
515. Damian Kujawa
516. Andrzej Mieszczak
517. Mateusz Stoszko
518. Radosław Dobrowolski
519. Iwona Gurdek
520. Marcin Lewicki
521. Wojciech Gomulski
522. Przemysław Koblak
523. Anna Hagemejer
524. Krzysztof Hagemejer
525. Jacek Jakubowski
526. Wanda Piersa
527. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
528. Bożena Fryzowska
529. Mariola Koltuniak
530. Bartłomiej Mikołajczak
531. Łukasz Śliwiński
532. Helena Gała
533. Paweł Skurski
534. Sebastian R. Wiśniewski
535. Wiktor Deutschman
536. Krystyna Jelonek-Litewka
537. Aleksander Litewka
538. Michał Jatczak
539. Magdalena Romanowska
540. Zofia Romanowska
541. Karolina Mysłowska
542. Maciej Padło
543. Alicja Świętek
544. Adrian Jasiński
545. Jacek Czyż
546. Paweł Wytrykus
547. Oskar Wytrykus
548. Robert Kijak
549. Monika Pachurka
550. Piotr Dziurian
551. Joanna Klonowska
552. Marcin Marszewski
553. Maciej Umięcki
554. Roger Rorat
555. Arleta Augustyniak
556. Aleksandra Paliwoda
557. Prof. Bohdan W. Oppenheim
558. Marcin Zarzeczny
559. Anna Gniadek
560. Dr Helena Chmielewska-Szlajfer
561. Alicja Czeszyk
562. Marcin Grzyb
563. Maja Chmura
564. Diana Filipowicz
565. Michał Górawski
566. Joanna Kern
567. Anna Szymańska
568. Jolanta Cesarz
569. Agnieszka Andrzejewska
570. Renata Brząkała
571. Maria Bąkowska
572. Grzegorz Bąkowski
573. Maria Jóźwik
574. Mateusz Filipp
575. Izabella Ludwiczak
576. Joanna Dettlaff
577. Olga Baranowska
578. Hubert Figurski
579. Edyta Pawłowska
580. Agnieszka Lutostańska
581. Andrzej Kuczer
582. Iwona Michalkiewicz
583. Anna Majewska
584. Barbara Batko
585. Małgorzata Lisewska
586. Magdalena Boguszewicz
587. Wiesława Chmiel
588. Paweł Antczak
589. Kinga Kaza
590. Marek Lechowski
591. Barbara Gawrońska
592. Katarzyna Kurdej  
593. Bartosz Jankowski
594. Agnieszka Rafał
595. Mariusz Nowak
596. Paulina Suszka
597. Adam Skwarczyński
598. Aleksandra Słoka
599. Maria Magdalena Nowakowska
600. Elżbieta Gadomska
601. Michał Zalewski
602. Agnieszka Piłka
603. Wiktor Deutschman
604. Stanisław Skarżyński
605. Anna Skowronek-Jaskuła
606. Irena Baczyńska
607. Stanisław Wcisło
608. Teresa Mandrys
609. Irena Podpora
610. Radosław „Chopin” Siuda
611. Elżbieta Urscheler
612. Maria Hejnik
613. Aneta Wyrwas
614. Roman Aleksandrowicz
615. Marta Czarnik
616. Krzysztof Maciejewski
617. Małgorzata Berezowska
618. Patrycja Kurowska
619. Zuzanna Klocek
620. Paulina Paga
621. Piotr Wypych
622. Grażyna Jankowska
623. Tomasz Mosiołek
624. Agnieszka Majcher
625. Krystyna Tychawska
626. Tomasz Juszkiewicz
627. Małgorzata Śliż-Marciniec
628. Ryszard Wojciech Kuflewicz
629. Joanna Hulanicka
630. Ewa Filipowicz
631. Robert Żak
632. Natalia Stawecka
633. Paweł Licznerski
634. Anna Ziomek-Miarkowska
635. Anna Hut
636. Barbara Makal
637. Irena Masłowska
638. Witold Świerczyński
639. Marek Warszawski
640. Danuta Opłotna
641. Piotr Opłotny
642. Paulina Opłotna
643. Agata Jastrzębska
644. Gerard Jastrzębski
645. Robert Perkowski
646. Aleksandra Wróbel
647. Leszek Wróbel
648. Agnieszka Król
649. Łukasz Rosenkiewicz
650. Dariusz Stachak
651. Dawid Grzegorzewski
652. Izabela Krawczyk
653. Agnieszka Piechowska
654. Ireneusz Kudelski
655. Krystyna Cisło
656. Marcin Wardak
657. Piotr Ślaski
658. Krzysztof Jan Kleszcz
659. Józef Skolarczyk
660. Inga Gniatkowska
661. Magdalena Czech
662. Kamil Gaska
663. Jacek Wajda
664. Hieronim Wanat
665. Maria Muszyńska
666. Marek Baranowski
667. Bogusław Siudowski
668. Jolanta Pietrucka
669. Agnieszka Rutecka
670. Odetta Raducka
671. Wiesława Stępień
672. Leonard Stępień
673. Grażyna Klimczak
674. Marek Klimczak
675. Edyta Sadłocha
676. Alicja Jankowska
677. Janusz Jankowski
678. Krystyna Wal
679. Zbigniew Markiewicz
680. Izabela Zygmunt
681. Ewa Stiller
682. Anita Broda
683. Waldemar Warzycha
684. Daniel Lasek
685. Łukasz Jeż
686. Kamila Stasiak
687. Bogna Warzycha 
688. Marek Mielewczyk
689. Aleksandra Solecka
690. Krzysztof Jakubowski
691. Grażyna Jaskólska
692. Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak
693. Adam Skubiński
694. Katarzyna Bartoszewicz
695. Tadeusz T. Nowacki
696. Zofia Kasprzyk
697. Barbara Papierska
698. Igor Kulikowski
699. Dr Paweł Orzechowski
700. Mariola Szymonka
701. Mateusz Jarczyński
702. Maciej Pachciarek 
703. Jan T. Pucek
704. Marcin Marciczkiewicz
705. Mariusz Wasilewski
706. Mariusz Matysik 
707. Tomasz Lipnicki
708. Natalia Mikulska
709. Alicja Mojko
710. Oskar Stępień
711. Kamilla Kiełbowska
712. Anna Mączka
713. Karolina Tkaczyk
714. Maria Leszczyńska
715. Agnieszka Markiewicz
716. Łukasz Gala
717. Maria Jac-Cis
718. Antoni Mindur
719. Hanna Trzebna
720. Andrzej Bereznowski
721. Adriana Potocka-Gwiazdowska
722. Łukasz Piwko
723. Barbara Wójcik
724. Andrzej Karolczyk
725. Justyna Różańska
726. Andrzej Hałaczkiewicz
727. Monika Powszuk
728. Ewa Maciejewska
729. Roman Spiess
730. Joanna Dyląg
731. Jerzy Mazgaj
732. Agnieszka Filipowicz
733. Edyta Ledzion
734. Grzegorz Ledzion
735. Tomasz Stachowski
736. Anna Kubielas
737. Barbara Polkowska
738. Filip Czeszyk
739. Danuta Proks
740. Monika Szablińska
741. Hanna Puchalska
742. Mirosław Wiśniewski
743. Iwona Łukaszczyk
744. Zofia Baran
745. Jan Danielewicz
746. Iwona Zdrada
747. Magdalena Cierpisz
748. Robert Chustecki
749. Magdalena Tywonek
750. Marzenna Omidvar
751. Teresa Fuks
752. Anna Maija Biskupska
753. Krzysztof Biskupski
754. Agnieszka Dombrowska
755. Małgorzata Chustecka
756. Jakub Krężel
757. Marek Amrogowicz
758. Magda Bodzan
759. Elżbieta Hauschild
760. Grażyna Jankowska
761. Anetta Sokołowska
762. Sylwia Błotny
763. Violetta Brosz-Ołyniec
764. Zbigniew Legumina
765. Elżbieta Legumina
766. Małgorzata Biczyk
767. Justyna Tomska
768. Witold Suchodolski
769. Grzegorz Jarausz
770. Magdalena Polesek
771. Maria Suchecka
772. Marek Szczabel
773. Kazimierz Sliwa
774. Ewa Kołakowska
775. Waldemar Warzycha
776. Marta Sojda
777. Agata Włodkowska-Bagan
778. Katarzyna Kobierska
779. Katarzyna Klakla-Jaczyńska
780. Grażyna Stuczyńska
781. Jarosław Zamorski
782. Barbara Piszczyk
783. Urszula Górska
784. Marcin Tymiński
785. Danuta Stegner
786. Małgorzata Szewczak
787. Barbara Słotwińska
788. Jan Skwarczyński
789. Daniel Krzemiński
790. Zbigniew Mielcarek
791. Dr Bartosz Kaluziński
792. Marcin Wąsicki
793. Bartosz Wiśniewski
794. Marek Jurków
795. Julita Sadowska
796. Andrzej Jóźwiak
797. Iwo Bohr
798. Magdalena Gwiazda
799. Jacek Szwajgier
800. Monika Młynarczyk
801. Jacek Szlak
802. Piotr Kur
803. Elżbieta Hendrysiak
804. Małgorzata Wojciechowska
805. Arleta Perkowska
806. Iwona Ewerman
807. Janusz Burek
808. Kazimierz Dłuski
809. Mirosława Strohschein
810. Maciej Szeszuła
811. Jolanta Ewa Nowosiad
812. Marta Długołęcka
813. Erwin Mięsowicz
814. Urszula Madry-Faure
815. Bogdan Palicki
816. Paweł Pawlak
817. Damian Pawella
818. Paweł Ćwik
819. Beata Piechocka
820. Rafal Edward Rafalski
821. Renata Mistarz
822. Beata Jaremczak
823. Andrzej Dzięciołowski
824. Joanna Mączka-Nowak
825. Dariusz Nowak
826. Włodzimierz Basiński
827. Joanna Piwniuk
828. Monika Betcher-Jankowska
829. Jolanta Chojecka
830. Marek Grzegorz Tomalak
831. Barbara Barańska
832. Ewa Błahut
833. Krzysztof Doroz
834. Piotr Kaźmierczak
835. Jacek H. Graff
836. Waldemar Krakowski
837. Alicja Krakowska
838. Łukasz Starżyk
839. Katarzyna Hryhorowicz
840. Danuta Ambroziak
841. Grażyna Wiśniewska
842. Natalia Woroszylska
843. Sławomir Marszałek
844. Marek Kawecki
845. Dorota Wiland
846. Maja Zaleska
847. Tomasz Kluz
848. Andrzej Jesion
849. Agnieszka Rusocka-Malinowska
850. Krzysztof Jaczewski
851. Lilla Hryniewiecka
852. Anna Czelej
853. Karolina Suliga
854. Katarzyna Kaczmarek
855. Anna M. Dudzińska-Kawka
856. Adam Wiśniewski
857. Karolina Lubczynska-Samotyja
858. Berenika Gdowska
859. Małgorzata Ziarko
860. Andrzej Karp
861. Grzegorz Duda
862. Mirosława Stasiewicz
863. Elżbieta Przywarta
864. Ewa Leszczak
865. Piotr Kurzac
866. Ewa Kotecka
867. Dorota Dyakowska
868. Dorota Olender
869. Anetta Janowska
870. Artur Kowalczyk
871. Anna Pupiec
872. Marzena Kokoszka
873. Franciszek Garstecki
874. Witold Snopko
875. Anna Dynowska
876. Joanna Raduszewska
877. Henryk Szwajkiewicz
878. Joanna Kowalska
879. Sergiusz Waplak
880. Grzegorz Trochimiak
881. Joanna Kukawska
882. Agata Gasińska
883. Ryszard Sadoch
884. Jagoda Pokryszka
885. Wojciech S. Wocław
886. Stanisław Stupkiewicz
887. Piotr Gryska
888. Małgorzata Walczak
889. Prof. Walter Żelazny
890. Jacek Szeliga
891. Barbara Brzuska
892. Aleksandra Szwed
893. Zbigniew Mikołajczyk
894. Marcin Piotr Grondecki
895. Piotr Wiśniewski
896. Magdalena Brzezinska
897. Dorota Puchała
898. Monika Mużyło
899. Zbigniew Kołtuniak
900. Aleksandra Kołtuniak
901. Aneta Piskorz-Pikul
902. Agnieszka Igielska
903. Roman Kowalski
904. Elzbieta Cwizewcz  
905. Teresa Trybus
906. Aleksander Kaczerowski
907. Marcin Siwiec
908. Ewa Krupa
909. Renata Pruchniewska
910. Justyna Popławska
911. Kamil Słomiński
912. Katarzyna B. Głowacka
913. Andrzej Gałuszka
914. Bożena Karda-Gałuszka
915. Karolina Samitowska
916. Marta Bralewska
917. Ewa Gołębiewska-Nowa
918. Łukasz Pinio
919. Michał Engelhardt
920. Wiesław Kaźmierczyk
921. Katarzyna Kulej
922. Beata Trawińska-Krzemińska
923. Mariola Podgórska
924. Kazimierz Kozłowski
925. Wanda Mądzielewska
926. Aleksander Mądzielewski
927. Michał Koczorowski
928. Bolesław Bertrand
929. Barbara Le Nart
930. Agnieszka Drozda
931. Maria Długaj
932. Pelagia Karda
933. Bożena Koczorowska
934. Danuta Koncewicz-Sent
935. Anna Domagała
936. Andrzej Herman
937. Marek Jarmuszczak 
938. Roman Lis
939. Krystyna Dowgiałło
940. Wojciech Słupski
941. Elżbieta Janicka
942. Henryk Jasionek
943. Ewa Maria Długaszewska
944. Małgorzata Marczak
945. Magdalena Krajewska
946. Izabela Zięba
947. Iwona Kubecka
948. Agnieszka Smuga
949. Aleksandra Bierońska
950. Sławomir Habera
951. Tadeusz Redas
952. Karol Strohschein
953. Lucja Swoińska
954. Alicja Müller
955. Łukasz Kołtuniak
956. Dorota Herse
957. Beata Engelhardt
958. Przemysław Gralewicz
959. Elżbieta Chomnicka
960. Konrad Topolewski
961. Małgorzata Zbroińska-Piątek
962. Damian Nieszporek
963. Maria Jentys-Borelowska
964. Marcin Borelowski
965. Monika Prochwicz-Mulder
966. Katarzyna Paribek
967. Jarosław Paribek
968. Krystyna Paribek
969. Iwona Stempowska
970. Rafał Stempowski
971. Danuta Topczewska
972. Irena Woycicka
973. Zofia Motylska
974. Włodzimierz Motylski
975. Alina Cała
976. Hubert Ulman
977. Jan Przasnek
978. Dorota Monkiewicz-Cybulska
979. Marius Bonk
980. Agnieszka Rejniak-Majewska
981. Zyta Naglik
982. Iwona Grzybowska
983. Marzena Zioberska
984. Anna Zioberska
985. Janusz Heinricht
986. Grzegorz Winiarczyk
987. Jolanta Jansen
988. Ireneusz Pachecka
989. Małgorzata Kamrowska
990. Adam Ignacy Ostrowski
991. Tadeusz Befinger
992. Elżbieta Petrajtis-O'Neill
993. Mariusz Gruszkiewicz
994. Jadwiga Maria Grzybowska
995. Hanna Wrabec
996. Kaja Dalewska
997. Grażyna Juszczyk
998. Agata Sadowska
999. Sylwia Sztyller
1000. Magdalena Pawelska
1001. Danuta Jachna
1002. Rafał Węgrzyn
1003. Anna Jeżewska-Heinricht
1004. Jan Andrzej Malicki
1005. Daniela Bagińska
1006. Ryszard Ryś
1007. Zbigniew Baraniecki
1008. Danuta Adamiak-Kosy
1000. Marek Domoradzki
1010. Henryk Oleszczuk
1011. Joanna Missima
1012. Elżbieta Raczyńska-Korczyk
1013. Adam Kuczyński
1014. Krystyna Wardak
1015. Jan Wardak
1016. Artur Wardak
1017. Ania Kubisz
1018. Natalia Hanc
1019. Rafał Szlagór
1020. Jerzy Pasiński
1021. Ireneusz Szymański
1022. Karol Wicinski
1023. Stanisław Jabłoński
1024. Anna Jabłońska
1025. Joanna Świderska
1026. Bernard Marczak
1027. Joanna Jaszunska-Kobielska
1028. Jadwiga Momberg
1029. Wilhelm Kisielewski
1030. Lubomiera Kubasik-Kisielewska
1031. Bogusława Kupis
1032. Piotr Wisłocki
1033. Ewa Łącka
1034. Maria Bębenek
1035. Wiola Stolarska-Davies
1036. Teresa Dzyga
1037. Andrzej Janicki
1038. Marta Michowska
1039. Józef Rutkowski
1040. Bożena Rutkowska
1041. Sławomir Makowski
1042. Piotr Gryciuk
1043. Ewa Jabłońska
1044. Arkadiusz Choiński
1045. Katarzyna Frelek
1046. Krzysztof R. Kuś
1047. Ewa Potapow
1048. Marian Hensler
1049. Andrzej Budrecki
1050. Agnieszka Besser
1051. Jadwiga Gac-Jachowicz
1052. Lucyna Szcześniewska
1053. Leszek Kotyński
1054. Maria Danuta Jankowska
1055. Ryszard Milc
1056. Jerzy Stasiewicz
1057. Renata Żemojcin
1058. Adam Borowski
1059. Agnieszka Bandzul
1060. Jolanta Kilian
1061. Wojciech Seńków
1062. Jolanta Mostowska
1063. Agnieszka Krejza
1064. Luiza Adami
1065. Maria Jolanta Maciejewska
1066. Ewa Nowicka
1067. Eugeniusz Drobczyński
1068. Mirosław Bielewicz
1069. Romuald Pachucki
1070. Ewa Pachucka
1071. Dr. Ewa Stamper
1072. Anna Zielińska
1073. Zdzisław Bobiński
1074. Elżbieta Musiał
1075. Monika Janik
1076. Grażyna Stelmaszczuk
1077. Małgorzata Balcerzak
1078. Zbigniew Palicki
1079. Monika Borsuk
1080. Magdalena Klosińska
1081. Magdalena Wajda-Kacmajor
1082. Wojciech Jurkiewicz
1083. Tadeusz Łukasik
1084. Katarzyna Sawczuk
1085. Barbara Reich
1086. Paweł Chrząszcz
1087. Piotr Malak
1088. Arkadiusz Choiński
1089. Marzena Kmita
1090. Marta Lesiak
1091. Jarosław Jendrzejczyk
1092. Lucjan Kozłowski
1093. Jerzy Mistrzyk
1094. Marek Szałkowski
1095. Marcin Zabochnicki
1096. Artur Konopski
1097. Marek Rochlitzki
1098. Ryszard Patryniak
1099. Alicja Snarska
1100. Andrzej Labocha
1101. Beata Wątroba
1102. Jarosław Grzeszczak
1103. Anna Milc
1104. Andrzej Sobolewski
1105. Iwona Podkamienna
1106. Jerzy Żaba
1107. Sabina Pardiak
1108. Arletta Szymczak
1109. Zenon Szewczyk
1110. Piotr Rososiński
1111. Wiesław Przegoń
1112. Joanna Andrzejewska
1113. Robert Roczeń
1114. Karolina Werblińska-Roczeń
1115. Maria Kraszewska
1116. Krystyna Lisowska
1117. Małgorzata Wawrzyńska
1118. Łukasz Andrzejewski
1119. Ireneusz Mietelski
1120. Wiktoria Hermanowicz
1121. Jan Bronowicz
1122. Magdalena Stachula
1123. Anna Dudek
1124. Anna Iwanow
1125. Małgorzata Walczak
1126. Mariusz Małek
1127. Roman Bożek
1128. Andrzej Ziętek
1129. Tomasz Jaśkiewicz
1130. Jan Kepler
1131. Jędrzej Bukowski
1132. Ewa Kubas
1133. Aleksander Karaśkiewicz
1134. Mariusz Korzyński
1135. Jakub Janowski
1136. Halina Romaniuk-Sindlewska
1137. Marek Zakrzewski
1138. Wojciech Kwiatkowski
1139. Roman Gala
1140. Paweł Palm
1141. Robert Milewski
1142. Ewa Gołota
1143. Urszula Gotowicka
1144. Jacek Mielczarek
1145. Andrzej Cichocki
1145. Agnieszka Zebrowska
1146. Waldemar Kwiatkowski
1147. Paulina Gajek
1148. Barbara Lato

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Kultura

Zofia Posmysz – nikt w taki sposób jak ona nie napisał o Auschwitz

Te książki najlepiej czytać razem: wywiad rzekę z Zofią Posmysz „Królestwo za mgłą” i jej wznowioną powieść – arcydzieło „Wakacje nad Adriatykiem”.

Justyna Sobolewska
14.02.2017
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną