Kalendarz wyborczy: kiedy, skąd i jak pobrać zaświadczania, żeby zagłosować
W dniu wyborów wyjeżdżasz za granicę albo do innego miasta? Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz kłopot z dotarciem do lokalu wyborczego? Nie rezygnuj z głosowania.
Marta Błażejowska/Agencja Gazeta

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Jeśli w dniu wyborów będziemy poza miejscem zamieszkania, możemy zagłosować na trzy sposoby:

Dopisać się do spisu wyborców – do 20 października
Jeśli wiemy, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów, możemy złożyć w tamtejszym urzędzie gminy lub miasta wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danym lokalu wyborczym. Wniosek taki należy złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem innej osoby.

Pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu – do 23 października
Jeśli nie wiemy, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów, możemy zagłosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Taki wniosek należy złożyć – osobiście, telefonicznie lub mailowo – w urzędzie gminy lub miasta, w którym wyborca jest na stałe wpisany do rejestru wyborców. To jednorazowe zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

W szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach, domach studenckich
W tych miejscach zostaną stworzone specjalne obwody do głosowania. Wyborcy, którzy będą w nich przebywać w dniu głosowania, będą musieli okazać komisji wyborczej zaświadczenie o prawie do głosowania, które uzyskają w opisany wyżej sposób.

ZA GRANICĄ

Za granicą na potrzeby wyborów również zostaną utworzone lokale wyborcze. Adresy tych lokali można znaleźć na stronach konsulatów, MSZ i PKW. Za granicą głosujemy na trzy sposoby:

– na podstawie uzyskanego w Polsce  zaświadczenia (patrz wyżej)

– dopisując się do spisu wyborców, prowadzonego przez konsula w kraju, w którym będziemy przebywać w dniu wyborów (do 22 października). Zgłoszenie takie można przekazać osobiście w konsulacie, telefonicznie lub pisemnie (również mailowo). Można też zgłosić się przez internetową aplikację odyseusz.msz.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres stałego zamieszkania w kraju, numer paszportu oraz dane dotyczące jego wydania.

– korespondencyjnie – taki zamiar należało zgłosić konsulowi do 7 października (osobiście, pisemnie, w tym mailowo, lub telefonicznie).

Jeśli wyborca stale mieszka za granicą, ale w dniu wyborów będzie przebywał w Polsce, może zagłosować w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu i dokumentu potwierdzającego stałe zamieszkanie za granicą (karta stałego pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu czy dokument o zatrudnieniu za granicą itp.).

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Od tego roku wszyscy wyborcy mogą zagłosować korespondencyjnie. Wolę taką trzeba zgłosić w urzędzie gminy (pisemnie, ustnie lub e-mailem). W zgłoszeniu trzeba podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, adres, na który chcemy otrzymać pakiet wyborczy (ewentualnie zaznaczyć, że chcemy go odebrać osobiście), oświadczenie o tym, że jesteśmy wpisani do rejestru wyborców w danej gminie, i jeśli potrzebujemy, to prośbę o nakładkę w alfabecie Braille’a.

Do 10 października (ponieważ to sobota, termin został wydłużony do poniedziałku, 12 października) – należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego.

Najpóźniej 7 dni przed wyborami – otrzymamy do rąk własnych pakiet wyborczy, a w nim znajdą się: dwie karty do głosowania (Sejm i Senat), instrukcja głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, koperta na karty wyborcze i koperta zwrotna. Na kopercie zwrotnej będzie już wydrukowany adres właściwej komisji wyborczej. Przesyłkę nadajemy osobiście w placówce pocztowej. Nie trzeba kupować znaczka. Osoby niepełnosprawne mogą poprosić w gminie o osobisty odbiór przesyłki we wskazanych przez nią miejscu i czasie.

Jeśli nie zdążymy odpowiednio wcześniej nadać przesyłki, to można ją zanieść do urzędu gminy (do 23 października, w godzinach jego pracy) lub do komisji obwodowej (tej, której adres jest podany na przesyłce) – w dniu wyborów, 25 października, w godzinach 7–21.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną