Apeli przeciwko nowelizacji ustawy o TK było wiele. Przypominamy, kto protestował i dlaczego
Nowelizacja narusza zasadę trójpodziału władzy i może zachwiać państwem – punktowały braki w projekcie PiS organizacje międzynarodowe i krajowe instytucje chroniące porządek prawny. Ale prezydent nie wziął ich nawet pod uwagę.
AŻ/Polityka

1. Komisja Europejska: jej wiceprzewodniczący, Frans Timmermans, wysłał do polskich władz oficjalny list, w którym zaapelował o wstrzymanie prac nad nowelizacją.

„Ta nowelizacja – jak wynika z informacji, którymi dysponujemy – dotyczy funkcjonowania Trybunału, a także niezawisłości jego sędziów. Oczekiwałbym, że ta ustawa nie zostanie ostatecznie przyjęta albo przynajmniej, że nie zostanie wdrożona, dopóki wszelkie kwestie dotyczące wpływu tej ustawy na niezawisłość i funkcjonowanie TK nie zostaną w pełni i adekwatnie ocenione” – napisał wiceszef KE.

2. Przewodnicząca Zgromadzenia Rady Europy (PACE) Anne Brasseur apelowała do Sejmu o „niewprowadzanie szybkich zmian” do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

„Apeluję do kolegów parlamentarzystów w Polsce, żeby nie wprowadzali, w sposób drastyczny, legislacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, która może poważnie zachwiać państwem, prawa. Wprowadzanie daleko idących ograniczeń kompetencji instytucji sądowej, której niezależność jest gwarantowana konstytucyjnie, wymaga głębokiego namysłu”.

3. Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland apelował o wykonanie werdyktu TK, który za konstytucyjny uznał dokonany przez Sejm poprzedniej kadencji wybór trzech nowych sędziów Trybunału.

„Z zadowoleniem przyjąłem wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma na celu wyjaśnienie prawne i konstytucyjne sytuacji. Ostatnio w Polsce narodziło się wiele kontrowersji wokół wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z zadowoleniem przyjąłem wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma na celu wyjaśnienie prawne i konstytucyjne sytuacji”.

4. Prezydencja Unii Europejskiej, Luksemburg: Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym szef dyplomacji sprawującego prezydencję w UE Luksemburga Jean Asselborn przestrzegł polski rząd przed wkroczeniem na „drogę ku dyktaturze” (w wywiadzie dla Reutersa).

„Rozwój (sytuacji) w Warszawie przypomina niestety kurs obrany przez dyktatorskie reżimy. To, co dzieje się w Warszawie, to tak jakby w Niemczech podjęto próbę zakneblowania Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe”.

5. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wydała opinię o projekcie nowelizacji ustawy o TK.

„Obsada stanowisk sędziowskich stanowi niekwestionowaną decyzję polityczną, ale ograniczoną wartościami konstytucyjnymi. Projekt zmierza natomiast do zapewnienia niczym nieskrępowanej swobody decyzyjnej parlamentowi, co pozostaje w sprzeczności z Konstytucją” – tłumaczyła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego RP.

6. Krajowa Rada Sądownictwa jednogłośnie zaopiniowała negatywnie projekt nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS.

„Jest to ustawa ustrojowa, a ustawy ustrojowe nie powinny być przyjmowane w takim trybie. Projekt przedłożono jako poselski, czyli omijamy konsultacje społeczne, które w takich sprawach są niezbędne. Tutaj ta procedura jest błyskawiczna i ona nie pozwala na racjonalne i merytoryczne procedowanie i wypracowanie jak najlepszego prawa”.

7. Krajowa Izba Radców Prawnych zwróciła się do prezydenta o odesłanie ustawy do TK.

„Zdecydowany sprzeciw budzi uzasadnienie projektowanych zmian potrzebą dopasowania rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości parlamentarnej. Argumentacja ta godzi w fundamenty idei państwa prawnego, które opiera się na założeniu prymatu norm prawnych ponad wszelkimi innymi normami – w szczególności politycznymi”.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną