Sejm pracuje nad nową ustawą o prokuraturze. PiS daje Ziobrze szerokie uprawnienia
Posłowie pracują dziś nad ustawą autorstwa PiS, która przewiduje połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
Witold Rozbicki/Reporter

Projekt wpłynął do Sejmu w wigilię i jest realizacją zapowiedzi PiS z kampanii wyborczej. Co w nim zapisano i co się zmieni?

1.
PiS chce podporządkować prokuraturę rządowi. Minister sprawiedliwości stanie się jednocześnie prokuratorem generalnym. Zbigniew Ziobro łączył już te dwie funkcje za poprzednich rządów PiS (2005–2007).

2. Według PiS zmiany „doprowadzą do odzyskania przez osobę kierującą prokuraturą silnej pozycji, zarówno wobec podległych prokuratorów, jak i organów zewnętrznych”. Prokurator generalny uzyska prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia. Ustawa nie przewiduje odmowy wykonania polecenia prokuratora generalnego. Polecenia nie będą musiały być wydawane na piśmie.

3. Prokurator generalny będzie mógł zwrócić się o przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych (m.in. prowokacji) podejmowanych przez uprawnione organy, jeżeli pozostawałyby one w bezpośrednim związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym. Prokurator Generalny – czyli minister Ziobro – będzie mógł zapoznać się z materiałem zgromadzonym w toku tych czynności.

4. W zeszłej kadencji Sejmu komisja odpowiedzialności konstytucyjnej postawiła Zbigniewowi Ziobrze zarzut przekroczenia uprawnień przez wydawaniu poleceń podjęcia określonych działań przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego policji, szefów CBA i ABW.

Chodziło między innymi o zakładanie podsłuchów np. politykom Samoobrony, choć nie byli oni podejrzani o żadne przestępstwo. Ziobro ostatecznie nie został postawiony przed Trybunałem Stanu, bo część posłów PO nie przyszła na głosowanie. Nowa ustawa uwalnia ministra-prokuratora od ryzyka zarzutu przekroczenia uprawnień.

5. Jeśli chodzi o inwigilację, która wymaga zgody sądu (podsłuch, kontrola korespondencji, komputera), to prokurator generalny będzie występował w podwójnej roli. W pierwszej kolejności zleci ich wykonanie, a później wyda na nie zgodę, która jest warunkiem wystąpienia o zgodę sądu. Innymi słowy, prokurator będzie sam siebie kontrolował.

6. W miejsce Prokuratury Generalnej ma być powołana Prokuratura Krajowa, a w miejsce prokuratur apelacyjnych – prokuratury regionalne.

7. W Prokuraturze Krajowej będą mogły być prowadzone śledztwa w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym. Niezależnie od ich właściwości miejscowej i rzeczowej – o czym będzie decydował Prokurator Generalny. Najpewniej pierwszą z takich spraw będzie śledztwo w sprawie prowadzenia śledztwa smoleńskiego i przejęcie samego śledztwa smoleńskiego od prokuratury wojskowej, która zostanie zlikwidowana.

8. Projekt znosi też obowiązującą obecnie kadencyjność funkcji kierowniczych w prokuraturze. Obecną Krajową Radę Prokuratury ma zastąpić – złożona wyłącznie z prokuratorów – Krajowa Rada Prokuratorów przy prokuratorze generalnym. Prokuratorskie postępowania dyscyplinarne mają stać się jawne.

Na trwającym w tym tygodniu posiedzeniu Sejmu odbędzie się też pierwsze czytanie – powiązanego z nowym Prawem o prokuraturze – projektu zawierającego przepisy przejściowe i wprowadzające reformę. W tym projekcie określono datę wejścia reformy w życie – 4 marca 2016 r. Część przepisów, m.in. dotyczących likwidacji prokuratury wojskowej, miałaby wejść w życie 4 kwietnia.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną