Kraj

Samotna Wielka Polska

Ilekroć jadę za granicę, doznaję patriotycznych upokorzeń.

Jak dziecko domagające się uwagi i pochwał dorosłych, spodziewam się od tubylców różnych krajów potwierdzenia, że moja ojczyzna jest dużym, ważnym krajem, powszechnie znanym i szanowanym. Każdy choć trochę rozgarnięty miałby w nim być choć raz albo dwa, a przede wszystkim uważać go za tak samo „oczywisty”, jak oczywiste są Francja, Niemcy czy Włochy. Z mapy mentalnej cywilizowanego człowieka nie mogą zniknąć niektóre kraje, bo zawali się cały świat. Żądam, aby wśród nich była i Polska.

Polityka 12.2016 (3051) z dnia 15.03.2016; Felietony; s. 112

Czytaj także

Społeczeństwo

Rzeź ptaków

Co roku myśliwi zabijają około 200 tys. ptaków. Wyłącznie dla własnej rozrywki. Żadnych innych powodów polowania na ptaki nie ma.

Joanna Podgórska
05.12.2019