Kraj

Samotna Wielka Polska

Ilekroć jadę za granicę, doznaję patriotycznych upokorzeń.

Jak dziecko domagające się uwagi i pochwał dorosłych, spodziewam się od tubylców różnych krajów potwierdzenia, że moja ojczyzna jest dużym, ważnym krajem, powszechnie znanym i szanowanym. Każdy choć trochę rozgarnięty miałby w nim być choć raz albo dwa, a przede wszystkim uważać go za tak samo „oczywisty”, jak oczywiste są Francja, Niemcy czy Włochy. Z mapy mentalnej cywilizowanego człowieka nie mogą zniknąć niektóre kraje, bo zawali się cały świat. Żądam, aby wśród nich była i Polska.

Polityka 12.2016 (3051) z dnia 15.03.2016; Felietony; s. 112

Czytaj także

Społeczeństwo

Rozmowa z lesbijkami, szczęśliwymi małżonkami

Gdy słyszę, że ktoś krzyczy za mną lesba, wzruszam ramionami i idę dalej. A nawet gdybym miała zareagować, powiedziałabym: tak, lesba, i co z tego? – rozmowa z Małgorzatą Rawińską i Ewą Tomaszewicz.

Joanna Cieśla
12.06.2018