Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Chrzest do pokolorowania

Festyn na 1050-lecie chrztu Polski

Ostrów Lednicki, uroczystości z okazji 1050-lecia chrztu. Ostrów Lednicki, uroczystości z okazji 1050-lecia chrztu. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta
Po Facebooku krąży w charakterze memu wpis: „1050 lat temu Mieszko I porzucił tradycyjne wartości swojego narodu i przyjął modną ideologię narzuconą przez Europę Zachodnią”.
Procesja z wizerunkami polskich świętych podczas uroczystości na stadionie w Poznaniu.Sylwia Ufnalska/Wikipedia Procesja z wizerunkami polskich świętych podczas uroczystości na stadionie w Poznaniu.

Jechałem do Poznania na obchody rocznicy chrztu Polski. Bardzo okrągłej, bo 1050., ale w dobie miesięcznic takie rzeczy przestają razić. Patrzyłem zza kierownicy na państwo, które zaczęło się od przedsięwzięcia Piastów, prowincjonalnych władyków z niewielkiego gródka z kilkoma rzędami drewnianych chałup. Patrzyłem, jak potomkowie kmieci w lnianych sukmanach wyprzedzają się wzajemnie autami produkowanymi w dawnym Cesarstwie. Na przeciągające po szosach Wielkopolski tiry prowadzone przez potomków Rusów z rosyjskimi, ukraińskimi i białoruskimi rejestracjami. Na volviaki z krajów wareskich i octavie Czechów, od których brano tu chrzest. Po drodze patrzyłem, jak środkowa Polska, ze swoją gmatwaniną domów pobudowanych w miejsce starych drewnianych chałup wokół starych kościołów, zamienia się w Wielkopolskę: murowaną, czerwonocegłą, wyglądającą jak słowiańska podróbka Niemiec.

Rozmyślałem o Piastach, którzy zaczęli swój państwowy biznes od podporządkowania sobie jednych grodów i budowy nowych i którzy handlowali własnymi poddanymi, sprzedając ich na zachód i południe jako niewolników. Stopniowo nabierali ochoty na coraz większe międzynarodowe znaczenie, przyjęli więc chrzest, by w Europie brano ich poważnie. Minęło tysiąc lat, wydarzyła się cała ta przygoda, nad którą dziś dzieci ziewają na historii. Najpierw zagłada Wielkopolski, przeniesienie władzy do Małopolski, wreszcie wessanie przez Wschód. Polska to padała, to się odradzała. Obchody tysięcznej rocznicy chrztu, w 1966 r., miały miejsce w chwili, gdy Polskę akurat znów zaciągnięto na Wschód. Ten zresztą wówczas próbował Zachód przegonić.

Polityka 17.2016 (3056) z dnia 19.04.2016; Temat tygodnia; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Chrzest do pokolorowania"
Reklama