Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Turysto, masz prawa

Za brak basenu lub brudny basen turystom przysługuje zwrot 10–20 proc. ceny wyjazdu. Za brak basenu lub brudny basen turystom przysługuje zwrot 10–20 proc. ceny wyjazdu. Merbe / Getty Images
Biuro podróży nie wypełniło obietnic? Hotel nie taki, a basen brudny? Możesz odzyskać przynajmniej część pieniędzy za zepsute wakacje.

Z badań Ipsos dla firmy Mondial Assistance wynika, że na tegoroczne wakacje wyjedzie prawie co drugi Polak (55 proc. badanych). Jedna czwarta z nich (27 proc.) zaplanowała wyjazd za granicę. By wakacyjny wypoczynek był źródłem przyjemności, a nie stresu, warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa i jak w razie ewentualnych kłopotów możemy je egzekwować.

Osoby, które wykupują wyjazd zorganizowany (co najmniej transport i zakwaterowanie w czasie dłuższym niż 24 godziny w ramach jednej ceny), powinny być świadome, że jego koszt, bez względu na okoliczności, nie może się zmienić później niż 20 dni przed planowanym wyjazdem, a wcześniej tylko jeśli zajdą szczególne okoliczności (np. wzrost opłat transportowych lub lotniskowych, kursu walut, podatków). Gdy stwierdzimy nieprawidłowości już na miejscu pobytu, powinniśmy zgłosić je do przedstawiciela organizatora (rezydent) lub jeśli nie ma go na miejscu zdarzenia – osobiście lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, by wszelkie zastrzeżenia od razu dokumentować: – Zdjęcia i kontakty do ewentualnych świadków są w procesie reklamacji niezwykle cenne. Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy odpowiedzi na złożoną skargę, reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.

W razie problemów z oszacowaniem ewentualnego odszkodowania warto zapoznać się z tzw. tabelą frankfurcką (bez trudu można ją znaleźć w sieci), która określa, jaki procent bonifikaty możemy uzyskać za poniesione straty. Mimo że funkcjonuje ona w Niemczech, zwyczajowo stosują ją też polskie biura podróży, a nawet sądy. I tak np. monotonny jadłospis oszacowano na 5 proc. zniżki, brak basenu lub brudny basen 10–20 proc., a całkowity brak wyżywienia (jeśli było zagwarantowane) nawet 50 proc. ceny wyjazdu. Jeżeli niepokoją nas pewne zapisy w umowie, możemy przed jej podpisaniem skontaktować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zbada jej zgodność z obowiązującymi przepisami i w razie nieprawidłowości może zastosować wobec nieuczciwego biura podróży pewne środki nacisku.

Po pomoc w zgłoszeniu reklamacji po powrocie z wyjazdu możemy się zaś zgłosić do najbliższego oddziału Federacji Konsumentów. Turyści, którzy organizują wyjazd zagraniczny na własną rękę (do jednego z państw UE, Islandii i Norwegii), mogą skorzystać bezpłatnie z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Ma ono swoje placówki we wszystkich wymienionych krajach i służy pomocą w złożeniu reklamacji za granicą, a w razie jej odrzucenia stara się doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu.

Polityka 34.2016 (3073) z dnia 16.08.2016; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną