Kraj

Kościół narodowy

Czy Polacy przeżywają kryzys wiary

Mamy do czynienia z Kościołem nie tylko pustoszejących świątyń, ale i pustych form wiary. Mamy do czynienia z Kościołem nie tylko pustoszejących świątyń, ale i pustych form wiary. Isaac74 / PantherMedia
Kryzys wiary ma w Polsce osobliwy przebieg i efekty. Miejsce chrześcijańskiego uniwersalizmu zajmuje nacjonalizm wyznaniowy, katolicyzm polityczny, swoisty narodowo-katolicki przemysł cierpienia.
14-metrowy pomnik Jana Pawła II w częstochowskim Parku MiniaturGrzegorz Skowronek/Agencja Gazeta 14-metrowy pomnik Jana Pawła II w częstochowskim Parku Miniatur

Mamy dziś w Polsce do czynienia ze stanem krytycznym wiary. Nie chodzi tu o kryzys w obiegowym, potocznym rozumieniu tego słowa. To – jak go pojmuję – swoisty stan zawieszenia czy przesilenia. Ten szczególny moment, kiedy dotychczasowe doświadczenia oraz przypisane im formy trwają jeszcze, lecz objawiają już – w sposób niemal drastyczny i powszechnie – wyczerpanie, wyschnięcie, zużycie. Nie znaczy to jednak, że są absolutnie martwe. Przeciwnie: teraz właśnie, jakby w ostatnim zrywie, może nawet w akcie rozpaczy, z pisanym jej zaślepieniem, próbują na nowo napełnić się życiem, odzyskać moc.

Polityka 52/53.2016 (3091) z dnia 18.12.2016; Temat na Święta; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "Kościół narodowy"

Czytaj także

Społeczeństwo

Marcel Andino Velez o trudnej sztuce opieki nad niesamodzielnymi rodzicami

Marcel Andino Velez, założyciel opiekuńczej organizacji Młodszy Brat, o tym, dlaczego dom rodzinny jest ważny dla rodziców w jesieni życia i co należy wiedzieć, decydując się na opiekę nad nimi w domu.

Teresa Olszak
25.01.2021